100 SORUDA EPİLEPSİ İLE YAŞAYAN BİREYLERİN HAKLARI


Uluslu Ç. Ş. , Sert G.

Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bazı tıbbi problemler bireylerin özel yaşamdan iş yaşamına kadar pek çok alanda olumsuz etkilere neden olur. Bu olumsuz etkiler tıbbi problemin getirdiği fiziksel ve ruhsal sorunların yanında toplumun önyargı ve yanlış bilgilere dayalı yaklaşım ve tutumlarından da kaynaklanır. Bu bağlamda bireyler; sosyal güvence, iş güvencesi, sağlık hizmetlerine erişim, sağlık hizmetlerinden yararlanma, sosyal yaşam gibi alanlarda daha belirgin sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu kapsamda Epilepsi ile yaşayan bireyler bürokratik ve sosyal ilişkilerde problemler ile karşılaşmaktadır.

Epilepsi ile yaşayan bireylerin karşılaştığı bu sorunlar ile baş etmesi bürokratik bilgi gerektirdiği gibi medeni haklar ve hasta hakları ile ilgili bilgi de gerektirmektedir. Bu nedenle epilepsi ile yaşayan bireylerin haklarını kullanmalarını kolaylaştırabilecek bir kaynağa ihtiyaç olduğu düşüncesi ile kitabımızı kaleme aldık.

Elinizdeki kitapta genel olarak epilepsi ile yaşayan bireylerin sosyal yaşam, iş yaşamı, özel yaşam ve sağlık hizmetlerinden yararlanması ile ilgili haklara yer verilmiştir.

Sağlık alanında haklar ile ilgili ihtiyaçların bazı tıbbi problemlere özgü olarak gündeme getirilmesinin sağlıkta insan haklarını daha da güçlendireceğine olan inancımızla kitabın epilepsi ile yaşayan bireylere, onların yakınlarına ve hizmet sunucularına katkı sağlamasını diliyoruz.