Özel Hastanelerin Misyon ve Vizyon Belirlemelerinde Mahremiyete Saygıve Tıp Etiği” 24-26 Nisan 2008 Konya Bildiri Kitabı s 313-328.


alkan o., SERT G. , GÜVEN T.

II.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2008, ss.313-328

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.313-328