Bir vakıf üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin hasta hakları konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi


Creative Commons License

Sert G. , Alıcı S., Yıldırım N., Gayef A., Tapan B.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.98-102, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Sağlık Akademisyenleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.98-102

Özet

Hasta hakları, insan hakları kuramında “sağlık hakkı” olarak ifade edilen temel hakka dayandırılır, hastalar için

karşılanması gereken temel gereksinimleri ifade eder. Son elli yılda tıp teknolojisi ve sağlık hizmetlerindeki büyük

değişime paralel gündeme gelen hasta hakları, günümüzde sağlık sistemi içerisinde yerleşik bir konum kazanmıştır

ve bu konumun gelecekte de kalıcı olacağı öngörülmektedir. Çalışma bir Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO

öğrencilerinin (Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbı Dökümantasyon, Anestezi, Tıbbi Görüntüleme, Acil ve İlk

Yardım) hasta hakları konusundaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmanın

evrenini Sağlık Hizmetleri MYO’da 1. ve 2. sınıf öğrencileri oluşturmuş, öğrencilerin tamamı örnekleme alınmıştır.

Araştırma, katılmaya gönüllü olan 126 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin %69,8’unun tıp hukuku eğitimi

almamış, öğrencilerin %61,1’inin tıp etiği eğitimi almamış olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, Sağlık Hizmetleri

MYO öğrencilerinin ders içeriklerinde hasta hakları konusuna daha çok yer verilmesi, öğrencilerin bu konuda daha

duyarlı olmaları konusunda başka bir takım çalışmaların yapılabilmesi yönünde teşvik edilmesinin yararlı olacağı

kanaatine varılmıştır.