KANSERLE YAŞAYAN BİREYLER VE HASTA HAKLARI


Sert G.

DÜZYAZI YAYINEVİ, İstanbul, 2018

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: DÜZYAZI YAYINEVİ
  • City: İstanbul

Abstract

Kanserle Yaşayan Bireylerin Hakları İle İlgili Avrupa Kılavuzu’nda belirtildiği gibi kanser tanısının konması, kanserle yaşayan bireyin ve ailesinin yaşamında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Tedavi süreci kadar süreç sonrası da hastanın ve ailesinin yaşamında önemli değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda kanserle yaşayan bireyin ve yakınlarının haklarına ayrı bir önem verilmesi gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki hem uluslararası hasta hakları belgeleri hem de iç mevzuatımız kanser ile yaşayan hastaların hakları için ayrı düzenlemelere gitmemiştir. Bu belge ve düzenlemelerde yer alan haklar genel olarak tüm hastaların haklarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu hakların tüm hastalar için önemli haklar olduğu göz ardı etmemek gerekir. Ancak bu hakların bazıları kimi hasta grupları için ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Kanser tanısının konması, tedavisi ve sonrasındaki süreçler hasta haklarını kanserle yaşayan bireyler açısından daha önemli hâle getirmektedir. Örneğin kanserle yaşayan bireyin hem kendisinin hem de yakınlarının bilgilendirilme(me)si konusundaki tartışmalar ya da özel yaşamının korunması ile ilgili yaklaşımlar kanserle yaşayan bireylerin hakları açısından daha hassastır. Aynı şekilde hizmete ulaşım kapsamında kurumlar arasındaki işbirliğine bağlı haklar kanserle yaşayan bireyler açısından daha önemli hâle gelmektedir. Ek olarak bir ülkedeki sağlık sistemi ve politikaları, kültürel ve sosyal yaşam, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, ilaca erişim sistemi, tedaviye erişim sistemi, sağlık hizmetlerine erişim sistemi gibi nedenler ile kanserle yaşayan hastalar açısından bazı haklar ayrıcalıklı bir yere sahip olmaktadır. Kanserle yaşayan hastaların hakları ile ilgili oluşturmaya çalıştığımız bu kitabımızda genel çerçevede hasta haklarına yer verilmiş ve bu hakların kanserle yaşayan hastaların hakları açısından önemine dikkat çekilmiştir. Hem uluslararası hasta hakları belgelerinde hem de iç mevzuatımızda yer verilen hasta hakları bir arada sunulmuştur. Kitabımızın birinci bölümünde hasta haklarının ülkemizde ve dünyada belirlenmesi ile yaygınlaşması açısından taşıdıkları önem, hasta haklarının kapsamı ve sınırlarının belirlenmesi konularında uluslararası belgelere yer verdik. Kitabımızın ikinci bölümünde ülkemizde hasta hakları açısından en önemli düzenleme olan Hasta Hakları Yönetmeliği’ni (HHY) tanıtan bilgiler yer almaktadır. Kitabımızın üçüncü bölümünde hasta hakları ile ilgili uluslararası belgeler ve HHY’de yer alan haklar ekseninde kanserle yaşayan bireylerin haklarına ve bu hakların diğer yasa ve düzenlemeler ile olan bağlarına yer verdik. Hasta Hakları Platformu olarak ülkemizde kanserle yaşayan bireylerin haklarının geliştirilmesi amacı ile hazırladığımız bu kitabın ülkemizde kanserle yaşayan bireylerin haklarına katkı sağlaması ve bu alanda çalışan tüm ilgili kurum ve kuruluşların gelişmiş işbirliğine ilk adım oluşturması umudundayız.