Hastanın Tıp Eğitimine Katılmayı Reddetme Hakkı Bağlamında Beden Mahremiyeti Kavramı (Concept of Confidentiality and Patient’s Right to Refuse Participating Medial Education)


SERT G. , GÖRKEY Ş.

3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi (3rd National Congress of Medical Ethics), Bursa, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2003, ss.1022-1029

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1022-1029