Türkiye’de Üremeye Yardımcı Teknikler ile İlgili Hukukî Düzenlemelerin Tıp Hukuku Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Sert G. , Gönenç F. İ.

Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics 20173(3):145-9, cilt.3, sa.3, ss.145-149, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 3 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics 20173(3):145-9
  • Sayfa Sayıları: ss.145-149

Özet

ÖZET Üremeye yardımcı teknikler, yaşamın başlangıcı konusundaki tartışmaları yeniden yoğunlaştırmış

ve pek çok fikri karşı karşıya getirmiştir. Yaşamın doğal olmayan yollarla veya doğal sürece

müdahale edilmesiyle başlatılması girişimleri, doğaya müdahale ya da inançlara aykırılık

oluşturduğu iddialarıyla eleştirilmiştir. Bu eleştirilere rağmen, günümüzde, dünyanın pek çok ülkesinde,

üremeye yardımcı teknikler, mevzuat ile getirilen çeşitli sınırlamalar ile olsa da uygulanmaktadır.

Makalemizde, üremeye yardımcı tekniklere ilişkin ülkemizde yayımlanan hukukî

düzenlemeler, sağlık hukuku açısından temas ettiği konular bakımından ele alınmıştır.