Avrupa Birliği’nin İnsan Kök Hücresi Araştırmaları ve Kullanımı Hakkındaki Görüşü (The Opinion of Europeam Union on Human Stem Cell Research and Use)


ERZİK C. , SERT G. , ÇIRAKOĞLU B., GÖRKEY Ş.

3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi (3rd National Congress of Medical Ethics), Bursa, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2003, ss.737-743

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.737-743