HIV ile yaşayan Bireylerin Bilgilerinin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması Bağlamında Eşe veya Partner(ler)e Bilgi Verilmesinin Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Açısından İncelenmesi


GÜNDOĞMUŞ C. A. , SERT G. , KARATAŞ M., GÖRKEY Ş.

V Ulusal Veteriner Hekimlik Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye