Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Reflection of Patterns and Clothing Forms of Various Cultures on Contemporary Clothing Design; The Peruvian Example

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.198-226, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF FIRST AND SECOND WORLD WARS IN FASHION: WOMEN’xxS CLOTHING EXAMPLES

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of Word of Turks, cilt.2, sa.12, ss.189-2012, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.94-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kimono ve Batı Modasına Etkisi

International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, cilt.3, ss.55-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Moda Tasarımcılarının Takı Tasarımı Yaklaşımları

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.48-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Study on Painting and Jewelery Jewels Insprired by the Works of Tursksh Painters

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.29-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

’Şile Bezi’nin Yeniden Yorumlanması ve Özgün Ürünlere Dönüştürülmesinin Önemi

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.449-460, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Moda Tasarım Eğitiminde Uzaktan Eğitim

I.Uluslararası SANAD Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019 Creative Commons License

Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı

III.Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, ss.46 Creative Commons License

Use of Technological Fibers in Clothing Design, Innovative Appearances and Expectations

8th International Istanbul Conference on Evolution Technical Textile (ETT2018), İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018, ss.507-512

Perpective Of Printing Industry To The Tecnical Textiles: Walpaper

8th International Istanbul Textile Conferance, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018, ss.368-373

Artistic Designs In Technical Textiles

8th International İstanbul Textile Conference - Evolution Technical Textile (ETT2018), April 14-16, 2018, İstanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018, ss.304-310 Creative Commons License

Typographical Study of Sports Brand: Logo Design- Spor Markalarında Tipografik İnceleme: Logo Tasarımı

6th international Conference on Science Culture and Sports 25th and 27th April 2018 Lviv-UKRANIA, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.93 Creative Commons License

Fashion Designers’ Jewelry Design Approaches- (Moda Tasarımcılarının Takı Tasarımı Yaklaşımları)

6th international Conference on Science Culture and Sports 25th and 27th April 2018 Lviv-UKRANIA, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.82 Creative Commons License

Diamond Use In Jewelry Design and Applications- (Mücevher Tasarımı ve Uygulamada Elmasın Kullanımı)

6nd International Conference on Science Culture and Sport  (6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi), LİVİV, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.112

Tarihten Günümüze Evlilik Yüzüklerinin Tasarım ve Kuyum Teknikleri Baplamında İncelenmesi

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.131

Resimde Doğu- Batı Oryantalizmi

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.247-248

Pop Sanat Üzerinden Giysi Tasarımlarının İncelenmesi

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.208-209 Creative Commons License

‘Takı ve Mücevherin Bireyin Kimliğinin Okunmasına Etki ve Katkıları

V.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, IMCOFE, 24 - 26 Temmuz 2018

Tüketicilerin Giysi Satın Alma Karar Sürecinde Ambalaj Tasarımının Etkisi

2. INTERNATIONAL PRINTING TECHNOLOGIES SYMPOSIUM PRİNTISTANBUL 2017, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2017, ss.397-414 Creative Commons License

Şile Bezinin Yeniden Yorumlanması ve Özgün Ürünlere Dönüştürülmesinin Önemi

2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society (2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi), ANTALYA /KEMER, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.50

A Survey On The Characteristic Art Value Of Ottaman Jewellery

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Barcelona, İspanya, 27 - 30 Mayıs 2017, ss.375-384

Sanat mı, Zanaat mi Tartışmaları Üzerinden Bir Sanat Disiplini Olarak Takı Tasarımı

GÖNKUYSEM 2017-Geçmişten Geleceğe Kuyumculuk Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 10 - 13 Mart 2017, ss.100-101

Moda Eğilimlerinin Takı Üzerine Etkisi: Coco Chanel Örneği

GÖNKUYSEM2017-Geçmişten Geleceğe Kuyumculuk Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 10 - 13 Mart 2017, ss.119-120

Tüketim Toplumu Bağlamında Takıya Bir Bakış

GÖNKUYSEM2017-Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 10 - 13 Mart 2017, ss.118

Bitirme Projesi Dersinin Öğrencilerin Gelişimine ve Çalışma Hayatlarına Etkisi Moda Tasarım Programı Örneği

Hitit Üniversitesi- Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu ve Sergisi - UGS, Çorum, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.185-198 Creative Commons License

Kişiye Özel Takı ve Obje Tasarımları

Marmara Üniversitesi, III. İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği(MİTTO), İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2016

Türkiye’de Müzelerdeki Taşlı Eserlerin Arkegemolojik Yönden İncelenerek Yeniden Envanterlenmesinin Önemi

Fırat Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.281

Transfer Print Sublimation The Determination of The Chromatic Aberration on Different Fabric Surfaces

8th International Symposium on Graphic Engineering and Desing, Dhakovica, Sırbistan, 3 - 04 Kasım 2016, ss.141-146

The influence of art education on jewelry design

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Athens, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015, cilt.26 identifier

Türkiye’nin Turistik Beldelerinde Varolan El Sanatlarının Yeniden Yorumlanması ve Özgün Ürünlere Dönüştürülmesine Yönelik Bir Çalışma

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II. İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Tasarımdan Seri İmalata

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II.Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Moda Medya Tasarım Ofisi

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II.İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Akıllı Etiket ve Renklerin Sesi

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi(MİTTO) II. İnovasyon ve Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Paradigm for Art Education; Creation Story of Jewels, Theme, Design, Artwork, 3D

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.5928-5932 identifier