Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECT OF FIRST AND SECOND WORLD WARS IN FASHION: WOMEN’xxS CLOTHING EXAMPLES

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of Word of Turks, cilt.2, ss.189-2012, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimono ve Batı Modasına Etkisi

International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, cilt.3, ss.55-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.94-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Moda Tasarımcılarının Takı Tasarımı Yaklaşımları

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.48-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Painting and Jewelery Jewels Insprired by the Works of Tursksh Painters

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.29-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

’Şile Bezi’nin Yeniden Yorumlanması ve Özgün Ürünlere Dönüştürülmesinin Önemi

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.449-460, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Moda Tasarım Eğitiminde Uzaktan Eğitim

I.Uluslararası SANAD Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019

Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı

III.Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, ss.46

Perspective of Printing Industry To The Technical Textiles: Wallpaper

8th International Istanbul Textile Conferance, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018, ss.368-373

Perpective Of Printing Industry To The Tecnical Textiles: Walpaper

8th International Istanbul Textile Conferance, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018, ss.368-373

Artistic Designs In Technical Textiles

8th International İstanbul Textile Conference - Evolution Technical Textile (ETT2018), April 14-16, 2018, İstanbul, Turk, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018, ss.304-310

Typographical Study of Sports Brand: Logo Design- Spor Markalarında Tipografik İnceleme: Logo Tasarımı

6th international Conference on Science Culture and Sports 25th and 27th April 2018 Lviv-UKRANIA, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.93

Fashion Designers’ Jewelry Design Approaches- (Moda Tasarımcılarının Takı Tasarımı Yaklaşımları)

6th international Conference on Science Culture and Sports 25th and 27th April 2018 Lviv-UKRANIA, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.82

Diamond Use In Jewelry Design and Applications- (Mücevher Tasarımı ve Uygulamada Elmasın Kullanımı)

6nd International Conference on Science Culture and Sport  (6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi), LİVİV, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.112

Pop Sanat Üzerinden Giysi Tasarımlarının İncelenmesi

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.208-209

Resimde Doğu- Batı Oryantalizmi

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.247-248

Tarihten Günümüze Evlilik Yüzüklerinin Tasarım ve Kuyum Teknikleri Baplamında İncelenmesi

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.131

Tüketicilerin Giysi Satın Alma Karar Sürecinde Ambalaj Tasarımının Etkisi

2. INTERNATIONAL PRINTING TECHNOLOGIES SYMPOSIUM PRİNTISTANBUL 2017, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2017, ss.397-414

Şile Bezinin Yeniden Yorumlanması ve Özgün Ürünlere Dönüştürülmesinin Önemi

2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society (2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi), ANTALYA /KEMER, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.50

A Survey On The Characteristic Art Value Of Ottaman Jewellery

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Barcelona, İspanya, 27 - 30 Mayıs 2017, ss.375-384

The Importance of Art Education In Fashion Design Associate Degree Programs and Interpretation of Projects

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.9

Sanat mı, Zanaat mi Tartışmaları Üzerinden Bir Sanat Disiplini Olarak Takı Tasarımı

GÖNKUYSEM 2017-Geçmişten Geleceğe Kuyumculuk Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 10 - 13 Mart 2017, ss.100-101

Tüketim Toplumu Bağlamında Takıya Bir Bakış

GÖNKUYSEM2017-Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 10 - 13 Mart 2017, ss.118

Moda Eğilimlerinin Takı Üzerine Etkisi: Coco Chanel Örneği

GÖNKUYSEM2017-Geçmişten Geleceğe Kuyumculuk Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 10 - 13 Mart 2017, ss.119-120

Bitirme Projesi Dersinin Öğrencilerin Gelişimine ve Çalışma Hayatlarına Etkisi Moda Tasarım Programı Örneği

Hitit Üniversitesi- Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu - UGS, Çorum, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.185-198

Kişiye Özel Takı ve Obje Tasarımları

Marmara Üniversitesi, III. İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği(MİTTO), İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2016

Türkiye’de Müzelerdeki Taşlı Eserlerin Arkegemolojik Yönden İncelenerek Yeniden Envanterlenmesinin Önemi

Fırat Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.281

Transfer Print Sublimation The Determination of The Chromatic Aberration on Different Fabric Surfaces

8th International Symposium on Graphic Engineering and Desing, Dositeja, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 04 Kasım 2016, ss.141-146

Tasarımdan Seri İmalata

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II.Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Türkiye’nin Turistik Beldelerinde Varolan El Sanatlarının Yeniden Yorumlanması ve Özgün Ürünlere Dönüştürülmesine Yönelik Bir Çalışma

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II. İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Moda Medya Tasarım Ofisi

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II.İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Akıllı Etiket ve Renklerin Sesi

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi(MİTTO) II. İnovasyon ve Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014