Moda Tasarımı Ön Lisans Programlarında Sanat Eğitiminin Önemi ve Yapılan Projeler Örneğinde İrdelenmesi


Creative Commons License

Öznaz D. , Bayburtlu Ç. , İşgören A. N. , Acar Büyükpehlivan G.

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2017), Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Barcelona
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.9

Abstract

Özet

Sanat eğitimi; okul öncesi dönem ve sonrası dahil olmak üzere eğitimin her kademesinde yaşam boyu kesintiye uğramadan devam eden; sanat tarihi, estetik, eleştiri ve uygulama boyutları olan, bilim, teknik, felsefe, sosyoloji eğitimleriyle birlikte desteklenen bireysel, toplumsal ve bazı alanlarda meslek eğitimin vazgeçilmezlerindedir.

Bu çalışmada, moda tasarımı alanında ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarında, öğrencilerin yaratıcı yönlerini keşfetmelerini teşvik ederek hayal gücünü kullanılabileceği, görsel estetik değerler üretebileceği ortamlar yaratan sanat eğitimi dersleri irdelenerek, paralelinde elde edilen bilgi ve becerinin “Bitirme Projesi” dersi kapsamında ürüne dönüştürülmesi süreci disiplinlerarası bir uygulama ve bir eğitim modeli niteliğinde bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışmada, M.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Moda Tasarım Programı başta olmak üzere farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya geldiği tematik bir uygulama süreci ve çıktıları (tasarım ve ürün, katalog vb), öğrencilerin ve eğitimcilerin kazanımları, kültürel taşıyıcılık, sürdürülebilirlik ve yaratıcılık kavramları üzerinden değerlendirilerek çeşitli görseller eşliğinde sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Moda Tasarımı, Meslek Yüksekokulları