Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Reflection of Patterns and Clothing Forms of Various Cultures on Contemporary Clothing Design; The Peruvian Example

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.198-226, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF FIRST AND SECOND WORLD WARS IN FASHION: WOMEN’xxS CLOTHING EXAMPLES

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of Word of Turks, vol.2, no.12, pp.189-2012, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.94-108, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kimono ve Batı Modasına Etkisi

International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, vol.3, pp.55-81, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Moda Tasarımcılarının Takı Tasarımı Yaklaşımları

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.48-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Study on Painting and Jewelery Jewels Insprired by the Works of Tursksh Painters

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.29-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

’Şile Bezi’nin Yeniden Yorumlanması ve Özgün Ürünlere Dönüştürülmesinin Önemi

International Journal of Cultural and Social Studies - Uluslararası Kültürel ve Sosyal araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.449-460, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Moda Tasarım Eğitiminde Uzaktan Eğitim

I.Uluslararası SANAD Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2019 Creative Commons License

Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı

III.Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, pp.46 Creative Commons License

Use of Technological Fibers in Clothing Design, Innovative Appearances and Expectations

8th International Istanbul Conference on Evolution Technical Textile (ETT2018), İstanbul, Turkey, 14 - 16 April 2018, pp.507-512

Perpective Of Printing Industry To The Tecnical Textiles: Walpaper

8th International Istanbul Textile Conferance, İstanbul, Turkey, 14 - 16 April 2018, pp.368-373

Artistic Designs In Technical Textiles

8th International İstanbul Textile Conference - Evolution Technical Textile (ETT2018), April 14-16, 2018, İstanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 14 - 16 April 2018, pp.304-310 Creative Commons License

Typographical Study of Sports Brand: Logo Design- Spor Markalarında Tipografik İnceleme: Logo Tasarımı

6th international Conference on Science Culture and Sports 25th and 27th April 2018 Lviv-UKRANIA, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.93 Creative Commons License

Fashion Designers’ Jewelry Design Approaches- (Moda Tasarımcılarının Takı Tasarımı Yaklaşımları)

6th international Conference on Science Culture and Sports 25th and 27th April 2018 Lviv-UKRANIA, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.82 Creative Commons License

Diamond Use In Jewelry Design and Applications- (Mücevher Tasarımı ve Uygulamada Elmasın Kullanımı)

6nd International Conference on Science Culture and Sport  (6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi), LİVİV, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.112

Tarihten Günümüze Evlilik Yüzüklerinin Tasarım ve Kuyum Teknikleri Baplamında İncelenmesi

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.131

Resimde Doğu- Batı Oryantalizmi

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.247-248

Pop Sanat Üzerinden Giysi Tasarımlarının İncelenmesi

III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.208-209 Creative Commons License

‘Takı ve Mücevherin Bireyin Kimliğinin Okunmasına Etki ve Katkıları

V.International Multidisciplinary Congress of Eurasia, IMCOFE, 24 - 26 July 2018

Tüketicilerin Giysi Satın Alma Karar Sürecinde Ambalaj Tasarımının Etkisi

2. INTERNATIONAL PRINTING TECHNOLOGIES SYMPOSIUM PRİNTISTANBUL 2017, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2017, pp.397-414 Creative Commons License

Şile Bezinin Yeniden Yorumlanması ve Özgün Ürünlere Dönüştürülmesinin Önemi

2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society (2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi), ANTALYA /KEMER, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.50

A Survey On The Characteristic Art Value Of Ottaman Jewellery

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Barcelona, Spain, 27 - 30 May 2017, pp.375-384

Sanat mı, Zanaat mi Tartışmaları Üzerinden Bir Sanat Disiplini Olarak Takı Tasarımı

GÖNKUYSEM 2017-Geçmişten Geleceğe Kuyumculuk Sempozyumu, Isparta, Turkey, 10 - 13 March 2017, pp.100-101

Moda Eğilimlerinin Takı Üzerine Etkisi: Coco Chanel Örneği

GÖNKUYSEM2017-Geçmişten Geleceğe Kuyumculuk Sempozyumu, Isparta, Turkey, 10 - 13 March 2017, pp.119-120

Tüketim Toplumu Bağlamında Takıya Bir Bakış

GÖNKUYSEM2017-Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, Isparta, Turkey, 10 - 13 March 2017, pp.118

Bitirme Projesi Dersinin Öğrencilerin Gelişimine ve Çalışma Hayatlarına Etkisi Moda Tasarım Programı Örneği

Hitit Üniversitesi- Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu ve Sergisi - UGS, Çorum, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.185-198 Creative Commons License

Kişiye Özel Takı ve Obje Tasarımları

Marmara Üniversitesi, III. İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği(MİTTO), İstanbul, Turkey, 17 November 2016

Türkiye’de Müzelerdeki Taşlı Eserlerin Arkegemolojik Yönden İncelenerek Yeniden Envanterlenmesinin Önemi

Fırat Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.281

Transfer Print Sublimation The Determination of The Chromatic Aberration on Different Fabric Surfaces

8th International Symposium on Graphic Engineering and Desing, Dhakovica, Serbia, 3 - 04 November 2016, pp.141-146

The influence of art education on jewelry design

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Athens, Greece, 4 - 07 June 2015, vol.26 identifier

Türkiye’nin Turistik Beldelerinde Varolan El Sanatlarının Yeniden Yorumlanması ve Özgün Ürünlere Dönüştürülmesine Yönelik Bir Çalışma

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II. İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2014

Tasarımdan Seri İmalata

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II.Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2014

Moda Medya Tasarım Ofisi

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II.İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2014

Akıllı Etiket ve Renklerin Sesi

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi(MİTTO) II. İnovasyon ve Proje Pazarı, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2014

Paradigm for Art Education; Creation Story of Jewels, Theme, Design, Artwork, 3D

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.5928-5932 identifier