Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’nin Güvenlik Anlayışındaki Dönüşüm: Türkiye-Irak İlişkileri

International Journal of Political Science and Urban Studies, cilt.7, ss.493-515, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çok Taraflılık İlkesinin İmtihanı: G20 ve Ticaret Savaşları

TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.34-39, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü Sanayi-Endüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye

Siyasal Bilimler Dergisi - International Journal of Political Science Urban Studies, cilt.1, ss.1-30, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Petrol Kıskacında Ortadoğu:Libya Sivil Savaş Örneği

Econder International Academic Journal, cilt.2, ss.37-55, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Arab Crisis to the Syrian Economy

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.44-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karadeniz in Uluslararası Politik Ekonomisi: Rusya ve Ukrayna İlişkilerinin Yeniden Analizi

Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.151-167, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Küresel Yönetişimde Esnek Diplomasinin Rolü: G20 Örneği

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.13-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Politik Ekonomi: Bitmeyen Kırım Sorunu

Güvenlik Stratejileri, ss.221-251, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Economic Regionalization and Black Sea in a Comparative Perspective

Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.17-29, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Gelişmişlik Endeksleri Işığında Hindistan’nın Uluslararası Politik Ekonomideki Yeri

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.86-105, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Politika Ekonomi Kesişmesi Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası Politik Ekonomi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.143-159, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Approach To Gender Equality From Feminist International Relations Perspective Via International Organizations And Development

2. ULUSLARARASI KÜRESEL DÜNYADA KADIN VE SİYASET KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2020

Afganistan’da Terörle Mücadele: Parayı Doğru Kullanmak

III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2019, ss.16-26

İskoç Ayrılıkçılığının Politik Ekonomisi

V. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019

Küresel Hiyerarşide BRICS: Eklemlenme mi? Dengeleme mi?

V. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019

Enerji Güvenliği Stratejilerinde Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Önemi: TANAP Projesi

Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19), Artvin, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019

Ticaret Savaşları Bağlamında Çin-ABD İlişkileri: Düzenin Sonu

XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series-Tekirdağ, Tekirdağ, Türkiye, 9 - 10 Mart 2019, ss.870-882

İzolasyon Çağı: Brexit ile Bölgeselciliği Yeniden Düşünmek

VI. BLUEBLACKSEA CONGRESS: International Relations and The New World Order, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.106-119

Inovasyon Göstergeleri Işığında Türkiye - Güney Kore Karşılaştırması

VI. BLUEBLACKSEA CONGRESS:International Relations and The New World Order, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.120-130

Sürdürülebilir Kalkınmada Enerji Verimliliği: Türkiye Örneği

Uluslararası Çalışmalar Kongresi (Ankara), Ankara, Türkiye, 10 Mayıs 2018

Küreselleşen Dünyada Yeni Toplumsal Hareketler

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venice, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.12

İnovasyonun Politik Ekonomisini Kalkınmacı Devlet Anlayışında Yorumlamak: Türkiye-Çin Karşılaştırmalı Analizi

International Congress on Afro-Eurasian Research IV(Macaristan), Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.23

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Politik Risk İlişkisi

International Congress on Afro-Eurasian Research IV(Macaristan), Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.22

Siyasal İstikrar ve Ekonomik Kalkınma İkilisi: Türkiye Örneği

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017, ss.44

IMF’nin Ayrımcı Yaklaşımı: Doğu Asya Krizi Üzerinden Malezya Değerlendirmesi

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017, ss.87-88

Enformal Yönetişimin Yükselişi: Zirve Diplomasisi ve Yeni Ekonomik Düzen

International Congress on Political Economic and Social Studies (Ankara), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.68

Uluslararası İşbirliklerin Etki Kapasitesi: İslam İşbirliği Teşkilatı İncelemesi

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017, ss.93-0

Uluslararası Göç ve Sınırların Korunması: Türkiye Örneği

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi (Bursa), Bursa, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2017, ss.182

Türkiye nin Rusya ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Türk Akımı ve TANAP Projeleri

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi (Bursa), Bursa, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2017, ss.248-249

Political Economy Analysis of the Balkans:Struggles for Hegemony

International Congress on Political, Economic and Social Studies (Bosna Hersek), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.26-42

Uluslararası Ticaret ve Üretim Ekseninde Türkiye’nin Politik Ekonomi Analizi

International Congress on Political, Economic and Social Studies (Bosna Hersek), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.30

KÜRESEL BİR AKTÖR OLARAK RUSYA: RUSYA’NIN ENERJİ POLİTİKASI VE RUSYA’YA OLAN ENERJİ BAĞIMLILIĞI

V. Uluslararası Mavi Kradeniz Kongresi - V. International Blue Black Sea Congress, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2016, ss.234-243

Uluslararası Politik Ekonomi Bağlamında IBSA Ülkeleri ile Türkiye Karşılaştırması

V. Uluslararası Mavi Kradeniz Kongresi - V. International Blue Black Sea Congress, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2016, ss.421-433

ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİNİN MERKEZ BANKACILIĞI POLİTİKA YAPIMINA ETKİLERİ

V. Uluslararası Mavi Kradeniz Kongresi - V. International Blue Black Sea Congress, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2016, ss.143-150

Avrupa Birliği - Rusya - İngiltere Üçgenindeki Karşılıklı İlişkilerinUluslararası Politik Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi

V. Uluslararası Mavi Kradeniz Kongresi - V. International Blue Black Sea Congress, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2016, ss.158-166

ABD AB Rusya nın Balkan Ülkeleri Üzerindeki Hâkimiyet Mücadelelerinin Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi (Tekirdağ), Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2015, ss.34-35

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2

Küresel Enerji Denkleminde Türkiye’nin Rolü: Türk Akımı ve TANAP Analizi, Arzu AL,Meral BALCI, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.53-84, 2018

Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar I

Politik Risk Yönetiminin Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirilmesi, Arzu AL,Meral BALCI, Editör, Academia Yayınevi, Kütahya, ss.1-20, 2018

Turkish Republic of Northern Cyprus

Geoeconomic Struggles in the Eastern Mediterranean Region, Hakan ARIDEMİR, Editör, FLESH. Tirana, Tirane, ss.1-30, 2018

Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları

Günümüzün Risk ve Tehditlerine Karşı Güvenlik Algılamasındaki Yeni Stratejilerin Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi, Tolga Sakman, Editör, Tasam Yayınları, İstanbul, ss.451-482, 2017

Uluslararası Politik Ekonomi 1

Uluslararası Politik Ekonomi Var Olanın Fark Edilişi, Arzu Al,Meral Balcı,İmam Bakır Kanlı, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.3-46, 2017

ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ EKONOMİK KRİZLER VE TÜRKİYE

Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, 2016

EKONOMİK (FİNANSAL) KRİZİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİNİN KÜRESEL YÖNETİŞİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EKONOMİK (FİNANSAL) KRİZİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİNİN KÜRESEL YÖNETİŞİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Arzu AL, Editör, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, ss.13-36, 2016

Küresel Yönetişim Güvenlik ve Aktörler 70 Yılında BM

Küresel Ekonomik Yönetişimin Geleceği: Avro Krizi-AB-IMF Etkileşimi, Emel Parlar Dal,Gonca Oğuz Gök,Tolga Sakman, Editör, Tasam Yayınları, İstanbul, ss.447-458, 2016

Türk Dış Politikası 1918 1980

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2014