Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration

 • 2016 - 2021 Associate Professor

  Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration

 • 2001 - 2016 Assistant Professor

  Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration

Managerial Experience

 • 2018 - 2021 Director of Continuing Education Center

  Marmara University

Courses

 • Undergraduate Yönetim Bilimi ve Teknikleri

 • Undergraduate İnsan Kaynakları

 • Undergraduate Yönetim Bilimi ve Teknikleri

 • Undergraduate İnsan Kaynakları

 • Undergraduate Çalışma ve Endüstri İlişkileri

 • Undergraduate Çalışma ve Endüstri İlişkileri

 • Undergraduate İnsan Kaynakları Yönetimi

Advising Theses

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • Kriz Yönetiminde Stratejik Pazarlamanın Önemi

  Okur M. E. (Consultant)

  M.Kalender(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletmeler Açısından Önemi

  Okur M. E. (Consultant)

  Ş.Kaya(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Sosyal Sorumluluk Kapsamında Sporu Topluma Yaygınlaştırma Faaliyetleri

  Okur M. E. (Consultant)

  Ö.Candan(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Üniversite Sanayi İşbirliği Modellerinin İşletmelere ve Üniversitelere Katkıları

  Okur M. E. (Consultant)

  N.Erol(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Yetenek Yönetiminde Eğitimin Önemi ve Bir Uygulama

  Okur M. E. (Consultant)

  M.Demir(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Elektronik Ticarette Müşteri Memnuniyetinin Önemi ve Bir Uygulama

  Okur M. E. (Consultant)

  M.Ahmetoğlu(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • İşletmelere Kurumsal Kaynak Planlama Sisteminin Sağladığı Avantajlar ve Geçiş Sürecinden Bir Örnek

  Okur M. E. (Consultant)

  İ.Bülbül(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2021

 • Kriz Yönetiminin Ciro Etkinliği ve Büyümeye Etkisi ve Türk Perakende Sektöründen Bir Örnek

  Okur M. E. (Consultant)

  B.Togay(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2021

 • Kariyer Yönetiminde Performans Değerlendirmesinin Önemi Perakende Sektöründe Bir Uygulama

  Okur M. E. (Consultant)

  İ.Gültekin(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2021

 • Endüstri 4.00 Gelişimi, Bu Teknolojilerin İşletmelere Etkileri: Türkiye'de Endüstri 4.0 Uygulamaları Satan Bir Firmanın Gözünden Değerlendirme

  Okur M. E. (Consultant)

  B.Danabaş(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2020

 • Alternatif Finansman Modeli Olarak Altın Bankacılığı ve Uygulanması

  Okur M. E. (Consultant)

  A.Taha(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2020

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE MENTORLUK VE MENTORLUK UYGULAMALARININ ÇALIŞAN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Okur M. E. (Consultant)

  A.Demir(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA İŞLETMELERİN ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNE DESTEKLERİ

  Okur M. E. (Consultant)

  A.Akgül(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN REKABET ORTAMINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN STRATEJİK SATIŞ-PAZARLAMA DAĞITIM KANALINDAKİ YERİ

  Okur M. E. (Consultant)

  D.Demir(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • Stratejik Rekabet Açısından Satınalma Süreçlerinin Yönetimi ve Zer A.Ş. Satınalma Yönetim Modeli Örneği

  Okur M. E. (Consultant)

  Ö.Ayan(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2020

 • Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerinin Birleştirilmesinin Stratejik Önemi, Avantajları ve Uygulamalı Mad Yönetim Danışmanlığı Örneği

  Okur M. E. (Consultant)

  İ.Pulat(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2020

 • Yetkili Teknik Servis Noktalarının Performans Ölçümleri ve Bir Örnek

  Okur M. E. (Consultant)

  M.Uzun(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2019

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Kadın İstihdamının Arttırılması ve Yudum'un "Egem'in Bereketi Kadının Emeği"

  Okur M. E. (Consultant)

  M.Aydınlı(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2019

 • Personel Devir Hızının Kavramsal Çerçevesi ve İşe Alım Maliyetlerine Etkisi: Bir İşletme Örneği

  Okur M. E. (Consultant)

  M.Kerim(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2019

 • Yeşilay'ın Sigara Bıraktırma Stratejileri ile Tütün Üretim Firmalarının Sigara Alıştırma Stratejilerinin Karşılaştırılması

  Okur M. E. (Consultant)

  H.Semih(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2019

 • Satınalma Birimlerinin Tedarik Zincirinde Yeri ve Önemi Zer-Aş Örneği

  Okur M. E. (Consultant)

  O.Polat(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2019

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alım Sürecinin Önemi ve Bir Uygulama

  Okur M. E. (Consultant)

  C.Tazegül(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018

 • Perakende Sektöründe E-Ticaret ve Örnek Firma Analizi

  Okur M. E. (Consultant)

  U.Alp(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018

 • Yaratıcılık Eğitimlerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Rolü

  Okur M. E. (Consultant)

  Ç.Sayin(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018

 • Yetenek Yönetiminde Çekme ve Elde Tutma Planlamasının Önemi ve Model Uygulanması

  Okur M. E. (Consultant)

  H.Zeynep(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018

 • Kariyer Planlamanın Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkisi

  Okur M. E. (Consultant)

  D.Özeren(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018

 • KOSGEB'İN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) YÖNETİM VE ORGANİZASYON AÇISINDAN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

  Okur M. E. (Consultant)

  U.Mete(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE SEÇME VE İŞE ALMA İŞLEVİNİN ÖNEMİ VE BİR ÖRNEK

  Okur M. E. (Consultant)

  M.Günay(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2017

 • Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanmları ve Hızlı Tüketim Sektöründe bir Uygulama

  Okur M. E. (Consultant)

  Ö.Ceylan(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2017

 • iNSAN kAYNAKLARINDA EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ

  Okur M. E. (Consultant)

  T.Dönmez(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2017

 • Stratejik Pazarlamada Müşteri Tercihlerinin Önemi ve Carrefoursa Marketlerinde bir Uygulama

  Okur M. E. (Consultant)

  B.Giritlioğlu(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2016

 • Startejik Yönetimde Çevreye Uyum ve İnternet Gazeteciliği

  Okur M. E. (Consultant)

  E.Uzunkaya(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2016

 • DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE FİLO KİRALAMA ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

  Okur M. E. (Consultant)

  D.Kaysi(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2016

 • MOBBİNG VAKALARININ İŞLETME YAPISI VE HUKUKİ DÜZENLEMELERE BAĞLI OLARAK GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

  Okur M. E. (Consultant)

  S.Işık(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2014

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇME VE İŞE YERLEŞTİRME SÜRECİNİN PERAKENDE SEKTÖRÜ İÇİN UYGULAMASI

  Okur M. E. (Consultant)

  E.Bahar(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2014

 • İŞLETME İÇİ EĞİTİMLERİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ

  Okur M. E. (Consultant)

  H.Kol(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2014

 • YÖNETİCİ ADAYI EĞİTİMİNDE MENTÖRLÜK UYGULAMASI

  Okur M. E. (Consultant)

  N.Olurdağ(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2014

 • ÇALIŞAN GÜÇLENDİRME VE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

  Okur M. E. (Consultant)

  G.Muştu(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2008