Dijital işletme bağlamında elektronik para sistemlerinin önemi ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Muhammed Yazıcıoğlu

Danışman: MEHMET EMİN OKUR

Özet:

Bu çalışmanın amacı; dijital işletmelerin bu günkü yapısı üzerinden durmak suretiyle, elektronik para (e-para) sisteminin bu bağlamdaki önemini bir uygulama (İstanbulkart) üzerinden ortaya koymaktır. Hemen hemen her iş ve işlemin dijitalleştiği bir dünyada, işletmelerin de dijitalleşmesi kaçınılmazdı. Nitekim İnsan Kaynakları’nda Üretim’e kadar, bu dijital dönüşümü açıkça görünmek mümkündür. İşletmelerin bu dönüşümü içinde, diğer bir dönüşüm olan para ve parasal işlemlerin dijitale dönüşmesinin (e-paranın) önemini incelemek üzere yola çıkılmış bu çalışmada, Dünya’da en büyük ücret toplama ve e-para uygulamalarından biri olan İstanbulkart incelenmiştir. -------------------- The aim of this study is dwelling on the structure of today’s digital enterprises and thus to reveal of importance of e-money system through an application (istanbulkart) In a world where almost every business and process has been digitized, digitalization of enterprises was inevitable. In fact, it is possible to see this digital transformation clearly in every processes from Human Resources to Production. Within the scope of this transformation of the enterprises, it is aimed to examine the importance of the conversion of money and monetary transactions to digital (e-Money). In this study, Istanbulkart which is one of the largest fare collection and e-money applications in the world, was examined.