Lise ergenlerinde duygusal istismarın başarıya etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: MURAT AZİZOĞLU

Danışman: MEHMET EMİN OKUR