İşe alım sürecinde uygulanan seçme yerleştirme tekniklerinin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi ve bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Emel Türkben

Danışman: MEHMET EMİN OKUR

Özet:

Bu tez, işe alım sürecinde kullanılan seçme yerleştirme tekniklerinin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisini araştırmak üzere yazılmıştır. İşe alım sürecinde birçok seçme yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemler tercih edilirken doğru işe doğru elemanı almayı hedefleyen insan kaynakları birimi, bu tekniklerden hangisini kullanırsa daha fazla kurumda kalan ve iş tatmini yaşayan çalışanlar seçebilir? Sorusuna cevap aranmıştır. Yapılan analizler sonucunda tercih edilen seçme yerleştirme tekniklerinin sadece mülakat olması veya mülakat, sınav, psiko-teknik testler ve değerlendirme merkezi uygulamalarının olması iş tatmini ve işten ayrılma niyetini etkilememektedir. Bunun yanı sıra insan kaynakları seçme ve yerleştirme uygulamasının iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi bulunmaktadır. Neticede varılan sonuç seçme yerleştirme uygulaması iş tatminini ve işten ayrılma niyetini etkilerken, bu uygulamada kullanılan teknikler iş tatmini ve işten ayrılma niyetini etkilememektedir. -------------------- This study/thesis is written to analyze the effect of the methods used in recruitment processes on job satisfaction and intention to leave the job. There are various recruitment methods. In this study; it is being tried to find an answer to the question “by which of these methods can human resources departments recruit long-term employee with job satisfaction?” As a result of the analyzes conducted, it is seen that preferred recruitment methods do not affect job satisfaction and intention to leave the job even if only interview technique is used solely or other techniques such as exams, psycho-technical tests and assessment center practices are used together. In addition; recruitment processes of human resources departments have an effect on job satisfaction and intention to leave. Consequently, we can say while recruitment processes affect job satisfaction and intention to leave, the methods used in these processes do not affect job satisfaction and intention to leave the job.