Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2001 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Doktora

  İnsan kaynakları yönetiminin endüstri ilişkileri sisteminin gelişimi içinde artan önemi ve bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1995 Yüksek Lisans

  Endüstriyel ilişkiler sisteminin işleyişini engelleyen yapısal bozuklukların giderilebilmesi için alınabilecek yönetsel önlemler ve uygulamadan örnekler

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü