Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Is sialic acid a promising marker for periodontal diseases?

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.23, no.5, pp.603-609, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Soft Tissue Reconstruction After Epulis Excision

Journal Of Clinical Periodontology, vol.45, pp.411, 2018 (SCI-Expanded)

Periodontal Treatment of Severe Pubertal Gingivitis: a case report

Journal Of Clinical Periodontology, vol.45, pp.457, 2018 (SCI-Expanded)

The evaluation of clinical and radiographicparameters around implants

Journal Of Clinical Periodontology, vol.45, pp.338-39, 2018 (SCI-Expanded)

DIETARY HABITS AND ORAL HEALTH OF CHILDREN

ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, vol.55, pp.522, 2009 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier

The role of androgens in drug-induced gingival hyperplasia.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.78, no.5, pp.1065, 1999 (SCI-Expanded) identifier

Flow cytometry for assessing biocompatibility

JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH, vol.41, no.4, pp.649-656, 1998 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Peri-implantitis and Severity Level.

European journal of dentistry, vol.14, pp.24-30, 2020 (Scopus) identifier identifier

Kronik Periodontitis ile Agresif Periodontitisin Farklılıkları

European Journal of Research in Dentistry, vol.2, no.3, pp.1-10, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kronik Periodontitisli Bir Hastada Kemik İçi Defektlerin Rejeneratif Tedavisi: Vaka Raporu

European Journal of Research in Dentistry, vol.31, pp.68-74, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Peri-implant Tissues and Diseases

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.7, no.2, pp.64-70, 2017 (ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Herediter jinjival fibromatozis iki olgu sunumu

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, vol.21, pp.261-266, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Oral Skuamöz Hücreli Papillom:Bir Olgu Raporu

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt:5 Sayı:2, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Herediter jinjival fibromatozis iki olgu sunumu

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.261-266, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Periodontal rejenerasyonda büyüme ve farklılaşma faktörleri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ PERİODONTOLOJİ ÖZEL DERGİSİ, vol.1, pp.45-52, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Oral squamous cell papilloma: a case report

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.5, no.2, pp.140-144, 2015 (ESCI) Sustainable Development identifier

Clinical Histological and Radiological Presentation of Root Agenesis in Pseudoxanthoma Elasticum

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, vol.4, pp.193-199, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Use of Enamel Matrix Derivatives and Autogenous Bone Graft Combination in the Treatment of Periodontal Intrabony Defects: Case Report

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, vol.3, no.1, pp.48-54, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Dietary Habits and Oral Health of Children in Deciduous, Early and Late Mixed Dentition

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.2, no.3, pp.113-118, 2012 (ESCI) identifier

The evolution of clinical periodontal therapy

JOURNAL OF MARMARA UNIVERSITY DENTISTRY FACULTY, vol.1, pp.414-423, 1994 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Periodontal Olarak Etkilenmiş Dişlerde Stanöz Florür İçeren Dişmacunu ile Dentin Tübüllerinin Tıkanması: SEM Çalışması

8. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Kastamonu, Turkey, 25 - 26 December 2021, vol.0, no.0, pp.49-50

Treatment of Fibrous Epulis with Coronally Advanced Flap: A case report

Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2021, vol.0, no.0, pp.262

Effect of Nonsurgical Periodontal Therapy on Salivary Malondialdehyde and Total Antioxidant Level

Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2021, vol.0, no.0, pp.161

Investigation of Turkish Periodontists' Attidudes and Behaviours During COVID-19 Pandemic: A questionnaire Survey

Türk Periodontoloji derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2021, vol.0, no.0, pp.156 Sustainable Development

Treatment of Localized Gingival Overgrowth with Coronally Advanced Flap: A Case Report

Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2021, vol.0, no.0, pp.252

Proteome Analysis in Nifedipine Induced Gingival Overgrowth

Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi Kongresi, İstanbul, Turkey, 05 November 2021 - 06 January 2022, vol.0, no.0, pp.116

Periodontal Treatment Approach for Inflammatory and Dihydropyridine Induced Gingival Enlargement

Türk Periodontoloji derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2021, vol.0, no.0, pp.162

The Effect of Mechanical Treatment on Salivary IL-6 and IL-17 Levels in Stage 3 Grade B Periodontitis Patients

Turkish Society of Periodontology 50th İnternational Scientific Online Congress, 05 November 2021, no.0

Intraoral Hemanjiomun Periodontal Tedavisi: Olgu Sunumu

5. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 19 - 23 May 2021, pp.287-288

Evaluation of the Effect of Initial Periodontal Treatment on Clinical and Biochemical Parameters in Patients With Periodontitis

6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 30 April - 01 May 2021, pp.136-137

Effect of Nonsurgical Periodontal Treatment on Salivary Melatonin Levels

6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Turkey, 30 April - 01 May 2021, vol.0, no.0, pp.69

Yeni sınıflamada mukogingival sorunlarda değişen kavramlar

Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2020, vol.0, no.0

Felodipin Kullanımına Bağlı Rekürran Dişeti Büyümesinin Diode Laser Destekli Periodontal tedavisi: Olgu Sunumu

Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 2. Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 29 November 2019, vol.0, no.8, pp.3

Diyot Lazer Destekli Dişeti Düzenlenmesi: Bir Olgu Sunumunun Bir Yıllık Takibi

Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 2. Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 November 2019, vol.0, no.10, pp.1

Enflamatuvar Diş Eti Büyümelerinin Diyot Lazer ile Eliminasyonu: İki olgu Raporu

Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 2. Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 29 November 2019, vol.0, no.9, pp.2

Evre 3 derece C periodontitis hastasında rejeneratif periodontal tedavi yaklaşımı: Bir olgusunumu

Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Kongresi ve 28. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2019

Çocuklarda Subgingival Bölge, Tükürük ve Oral Mukozada Kandida Türü Mayaların Kolonizasyonunun Araştırılması

Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2019, pp.133-136 Creative Commons License

Wnt Sinyal Yolu Aktivasyonunun Farklı İnsan Periodonsiyum Hücreleri Üzerine Etkileri: Bir in-Vitro Çalışma

Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 28. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2019

Mandibuler lingual anteriordaki iltihabi fibröz hiperplazinin serbest diyeti greftiyle tedavisi

Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2019, vol.0, no.39, pp.250

Miller Sınıf II diyeti Çekilmesinin Tedavisinde Koronale Kaydırılan Flep ve Bağ Dokusu Grefti Uygulaması: Bir Olgu Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2019, pp.27

İmplant tedavisi öncesi yumuşak doku düzenlemesi: vaka raporu

TPD Uluslararası 49. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2019, pp.227

Dişhekimi perspektifinden diş hassasiyeti ve dişeti problemleri ile baş etme yöntemleri

Hassasiyet ve Dişeti Diş Hekimi Lansman Toplantısı, İzmir, Turkey, 03 October 2019

Dişhekimi perspektifinden diş hassasiyeti ve dişeti ile baş etme yöntemleri

Hassasiyet ve Dişeti Dişhekimi Lansman Toplantısı, Ankara, Turkey, 02 October 2019

Dişhekimi perspektifinden diş hassasiyeti ve dişeti problemleriyle baş etme yöntemleri

Hassasiyet ve Dişeti Dişhekimi Lansman Toplantısı, İstanbul, Turkey, 01 October 2019

İltihabi Dişeti Büyümesinin Diode Lazer Gingivektomi ile Tedavisi: Olgu Sunumu

TDB Uluslararası 25. Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

İlaca Bağlı Dişeti Büyümesinin Periodontal Tedavisi: Olgu Sunumu

TDB Uluslararası 25. Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Dişeti Çekilmesinin Serbest Dişeti Greftiyle Tedavisi: Vaka Raporu

TDB Uluslararası 25 Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Yüksek Frenulum Ataşmanının Apikale Kaydırılan Flep ile Düzenlenmesi: Olgu Sunumu

TDB Uluslararası 25. Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

İltihabî Dişeti Büyümesinin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

TDB Uluslararası 25. Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Ossifying Fibromanın Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

TDB Uluslararası 25. Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Dişetinde Görülen Schwannomanın Periodontal Cerrahi Tedavisi:Olgu Sunumu

TDB Uluslararası 25. Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Felodipin Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinin Periodontal Tedavisi: Olgu Sunumu

TDB Uluslararası 25. Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Çocuklarda oral mukozada kandida kolonizasyonunun peridontal duruma etkisinin değerlendirilmesi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019

Çocuklarda oral mukozada kandida kolonizasyonunun periodontal duruma etkisinin değerlendirilmesi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2.ULUSLARARSI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019

Periferal kemikleşen-sementleşen fibrom

Marmara Üniversitesi II. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 29 - 30 April 2019

Behçet Hastalığında Periodontal Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019, vol.0, no.26, pp.120

Reliability of four measurement indices for gingival overgrowth: Preliminary results

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019, vol.0, no.35, pp.172-176

Peripheral Ossifying Fibromanın Periodontal Cerrahi Yaklaşımla Tedavisi: Olgu Sunumu

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019, vol.0, no.5, pp.96-97

Fibroepitelyal Polipin Periodontal cerrahi Yaklaşımla Tedavisi

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019, vol.0, no.12, pp.105

Üst Çene Posterior Bölgede İmplant Uygulaması Öncesi Kemik Ogmentasyonu Yaklaşımı

Türk Oral İmplantoloji Derneği 30. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 January 2019

Maksilla Ön Bölgede Yumuşak ve Sert Doku Ogmentasyonu: Olgu Sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği 30. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 January 2019

Periodontal Regeneration: From Molecular and Cellular Basis to Clinical Reality

Integration of Basic Sciences into Clinical Dentistry, 14 - 15 December 2018

Yetersiz Vestibül Derinliği Olgusunda Serbest Dişeti Greftinin Pre-Protetik Vestibüloplastide Kullanımı

Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018

Mikrobiyal Dental Plak Kaynaklı Dişeti Problemlerine Periodontal Yaklaşım: Vaka Raporu

Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 29 October 2018

Rekürren Piyojenik Granülomun Periodontal Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 29 October 2018

What is the rate of tobacco usage among dental school students?

14th Annual Conference of the International Society for the Prevention of Tobacco Induced Diseases (TID), İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.16 identifier

Periferal Ossifiye Fibrom’un TedavisiBir Vaka Raporu

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

Piyojenik Granülomda Periodontal TedaviYaklaşımı - Olgu Sunumu

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

Surgical Lip Repositioning: A Case Report

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Kongresi, 27 - 30 September 2018

Piezo Cerrahi ile Sinüs Lifting ve Simultane İmplantasyon: Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

Piezzo Cerrahi İle Sinüs Lifting Ve Simultane İmplantasyon: Vaka raporu

Türk Diş Hekimlerİ Birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 September - 30 October 2018

Dişeti Çekilmelerinin Kuronale Kaydırılan Flep ve Bağ Dokusu ile Tedavisi

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

Endodontik Perforasyona Bağlı Oluşan Kemik İçi Defektin Multidisipliner Tedavisi

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

Yetersiz Klinik Kron Boyuna Sahip Dişlerin Multidisipliner Rehabilitasyonu

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

Periodontal and Dental Health in Children aged between 8-14

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31 August - 02 September 2018

Periodontal and Dental Health in Children Aged Between 8-14

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, Dubai, United Arab Emirates, 31 August - 02 September 2018

Farklı Periodontitis Tiplerinden İzole Edilen Enterococcus Faecalis SuşlarındaVankomisin Direnç Geninin Araştırılması

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

Kök Yüzeyi Açıklığının Örtülmesi Amacıyla Sapsız Bağ Dokusu Grefti Kullanımı: Olgu Sunumu

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği 1. Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

Periferal Ossifiye Fibrom Tedavisinde Periodontal Yaklaşım: Bir Vaka Raporu

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

Reliability of three indices measuring gingival overgrowth

23nd Congress of the Balkan Stomatological Society, 10 - 12 May 2018

Protetik tedavi öncesi vestibüloplasti amacıyla apikale kaydırılan flep: Olgu sunumu.

Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2014

Dişeti Büyümesini Ölçen İki İndeksin uyumu

Marmara Üniversitesi Dİş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 May 2018

Periodontolojide Diode Lazer Uygulamaları

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliğinde Lazer Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 March 2018

Periodonsiyumun hücresel ve moleküler özellikleri

Yeditepe Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı semineri, Turkey, 02 March 2018

DOS toplama ve değerlendirme yöntemleri

Yeditepe Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı Semineri, Turkey, 16 February 2018

Üst Çene Ön Bölgede İmplant Uygulaması Öncesi Kemik Ogmentasyonu Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği 29. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 January 2018

İmplant Çevresi Keratinize Doku Kazanmaya Yönelik Farklı Yaklaşımlar: Olgu Serisi

XXIX. TÜRK ORAL İMPLNATOLOJİ DERNEĞİ ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 13 January 2018, pp.63

İmplant çevresi keratinize doku kazanmaya yönelik yaklaşımlar: olgu serisi

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 12 - 13 January 2018

Farklı Frenulum Cerrahilerinde Reataşman Değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 November 2017

Periferik Ossifiye Fibromun Periodontal Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

Farklı frenulum cerrahilerinde reataşmanın değerlendirilmesi

TürK Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

Free gingival and free periosteal graft procedures around implants:Case report

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

Farklı Frenilum Cerrahilerinde Reataşmanın Değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 46.Bilimsel Kongresi ve 26.Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

Gingival Fibroma: Two Different Periodontal Surgical Approaches

Turkish Society of Periodontology47th International Scientific Congressand 26th Scientific Symposium, 17 - 18 November 2017

Evaluation of Platelet Rich Fibrin in Combination with Coronally Advanced Flap in the Treatment ofMultiple Gingival Recessions

Turkish Society of Periodontology47th International Scientific Congressand 26th Scientific Symposium, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

Eisenmenger sendromlu erişkin hastanın diyot lazer destekli periodontal tedavisi

TürK Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

Kronik Periodontitisli Hastalarda Sigaranın Periodontal Tedavi Sonucuna Klinik Etkisi: Pilot Çalışma

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

Dudağın Cerrahi Olarak Repozisyonlandırılması: Bir Olgunun 6 Aylık Takibi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

Kök Rezeksiyonu Sonrası Oluşan Kemik içi Defektin Multidisipliner Tedavisi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

Gingival Fibroma: İki Farklı Periodontal Yaklaşım

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

Kemikiçi Defektlerin Rejenerasyonunda Trombositten Zengin Fibrin ve Otojen Kemik Grefti Uygulaması

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

Dev Hücreli Fibromun Diode Laser Destekli Periodontal Cerrahi Tedavisi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

İmplant Çevresinde Serbest Dişeti ve Serbest Periosteal Greft Uygulamaları: Vaka Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

Protetik Tedavi Öncesinde Mesnetsiz Kretin Serbest Dişeti Grefti ile Ogmentasyonu: Bir Olgu Sunumu

Turkish Society of Periodontology 47th International Scientific Congress and 26th Scientific Symposium, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

Diyot Lazer ile Depigmentasyon Uygulaması: Bir Olgunun 4 Yıllık Takibi

Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Sempozyumu, Turkey, 26 October 2017

Sigara Kullanımına Bağlı Görülen Melanin Pigmentasyonunun Diyod Lazerle Tedavisi

Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 October 2017

Diyot lazer ile labial frenektomi operasyonu: Vaka serisi

Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği (DİLAD) 1. Sempozyumu, 26 October 2017

Diyot Lazer ile Labial Frenektomi Operasyonu: Vaka Serisi

Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 October 2017

Periodontal ve Periimplant Tedavide Lazer

Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 October 2017

Glikojen Depo Tip 1B Tanılı Hastanın Periodontal Durumu ve Tedavisi

TDB 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 September 2017

İlaca Bağlı Dişeti Büyümesinde Cinsiyetin Etkisi:Pilot Çalışma

TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

Pembe Estetik: Konvansiyonel Flep Tekniği Mi? Lazer İle Gingivektomi mi?

TDB 23 Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

İltihabi Fibröz Hiperplazinin Periodontal Cerrahi Tedavisi

TDB 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 September 2017

Ossifying Fibromanın Cerrahi Tedavisi

TDB 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 September 2017

Odontojenik Kist Tedavisinde Rejeneratif Yaklaşım

TDB 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 September 2017

Periodontal Abseye Bağlı Alveol Kemiği Kaybının Rejeneratif Tedavisi

TDB 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 September 2017

FREE GINGIVAL GRAFT USE IN AUGMENTATION OF MUCOGINGIVAL COMPLEX IN A CLEFT LIP/PALATE PATIENT

22nd BaSS Congress Congress Contemporary Challenges in Dentistry, SELANİK, Greece, 4 - 06 May 2017

Platelet Rich Fibrin in the Treatment of Multiple Gingival Recessions A Split Mouth Randomized Clinical Trial

International Association of Dental Research 94th General Session, Seoul, South Korea, 22 - 25 June 2016, vol.95

Clinical and biochemical evaluation of full mouth disinfection in generalized aggressive periodontitis patients

International Association for Dental Research 94th General Session, Seoul, South Korea, 22 - 25 June 2016

Türkiye de yüksek peri implantitis oranı

TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 May 2016

Kök Yüzeyi Kapatmada Epitelli Bağ Dokusu Greftiyle Birlikte Kuronale Kaydırılan Flep

Türk Diş Hekimliği Birliği 22. Uluslararası Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 May 2016, pp.350-351

Peri implant Mukozitisli İmplantlarda Klorheksidin İrrigasyonuyla Desteklenen Mekanik Tedavi

Türk Diş Hekimliği Birliği 22. Uluslararası Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 May 2016, pp.568-569

Peri implant Mukozitisin Klorheksidin ve Diyod Lazerle Tedavisi Bir Olgu Sunumu

Türk Diş Hekimliği Birliği 22. Uluslararası Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 May 2016, pp.570-571

Kök yüzeyi kapatmada epitelli bağ dokusu greftiyle birlikte kullanılan kuronale kaydırılan flep

Türk Dişhekimleri Birliği 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 May 2016 - 21 May 2017

Peri implantitisin cerrahi olmayan tedavisi Bir olgu sunumu

TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 19 - 21 May 2016

Peri implantitisin rejeneratif tedavisi Bir olgu sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 46. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 06 May 2016

Yüzün referanslarına uyumlu dental estetiğin sağlanması

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Periferal Ossifiye Fibrom Bir Olgu Sunumu

TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 45. BİLİMSEL KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015

Peri-implant dokuların incelenmesi ve peri-implantitis risk faktörlerinin belirlenmesi.

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015

Nd YAG laser assisted periodontal surgery in puberty gingivitis Case series

8th Conference of the European Federation of Periodontology, EuroPerio8, Londrina, Brazil, 3 - 06 June 2015

Platelet rich fibrin in the treatment of multiple gingival recessions Case series

8th Conference of the European Federation of Periodontology, EuroPerio8, London, United Kingdom, 3 - 06 June 2015

Clinical effect of diode laser adjunctive to mechanical periodontal treatment on residual pockets

8th Conference of the European Federation of Periodontology, EuroPerio8, Londrina, Brazil, 3 - 06 June 2015

Clinical and radiographic assessment of peri implant tissues of 596 implants

8th Conference of the European Federation of Periodontology, EuroPerio8, London, United Kingdom, 3 - 06 June 2015

Serbest dişeti greftinin vestibüloplasti amaçlı preprotetik cerrahide kullanımı

TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015

Periodontal apsenin kombine periodontal tedavisi Vaka raporu

TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015

Serbest dişeti greftinin vestibüloplasti amaçlı preprotetik cerrahide kullanımı: Olgu sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015

Dişhekimliğinde Lazer Uygulamaları

İstanbul Dişhekimleri Odası 2014-15 Yılı Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Programı, Turkey, 04 March 2015

Kök yüzeyi düzensizliğine bağlı gelişen fibröz hiperplazinin tedavisi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 November 2014

Kronik periodontitisli bir hastada kemik içi defektlerin rejeneratif tedavisi.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2014

Ortodontik tedavi sonrası görülen Miller II dişeti çekilmelerinin periodontal tedavisi.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2014

Otoimmün bülloz dermatozlarda ağız içi bulgular.

TDB 20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Aydın, Turkey, 29 - 31 May 2014

Periferal dev hücreli granülom: Olgu sunumu.

Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2014

Atrofik mandibulanın protetik tedavi öncesi periodontal cerrahi ile hazırlanması.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ağız-Diş Sağlığında Güncel Durum., İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013

Periodontal Treatment Approach of Hereditary Gingival Fibromatosis A Case Report

1st International Congress Of Periodontology and Esthetic Dentistry, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 April 2013

Periodontal kemik içi defektlerin tedavisinde mine matriks türevleri ve otojen kortikal kemik grefti kombinasyonu kullanımı

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel kongresi ve 22. Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2012

Multidisciplinary dental approach in a patient with Waardenburg syndrome

11th Congress of European Academy of Paediatric Dentistry, Strasbourg, France, 24 May 2012 - 27 May 2019

Periodontal treatment and histological evaluation of hereditary gingival fibrzomatosis

17th Congress of Balkan Stomatological Society, Tirane, Albania, 3 - 05 May 2012

Travma ile gömülmüş dişlerin iskeletsel ankraj ile ekstrüzyonu: vaka raporu

Türk Ortodonti Derneği 12. Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 19 October 2011

Şiddetli Dişeti Büyümesinin Eşlik Ettiği Kronik Periodontitis

Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2011

Dietary habits and oral health of children

19th International Congress of Nutrition, Krung-Thep, Thailand, 4 - 09 October 2009

Epidermolizis büllozalı üç kardeşin klinik oral bulguları ve tedavi yaklaşımları

1. uluslararası dicle üniversitesi diş hekimliği kongresi, Diyarbakır, Turkey, 8 - 12 October 2008

Clinical findings of epidermolysis bulls: Case reports of three siblings

9th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine, Salzburg, Austria, 18 - 20 September 2008

Periodontal and radiographic findings in postmenopausal women with chronic periodontitis

International Congress of Oral Medicine, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2005 Sustainable Development

Cytokine profile of patients with amlodipine-induced gingival overgrowth.

37th Annual Meeting of the International-Association-for-Dental-Research, Rome, Italy, 5 - 08 September 2001, vol.81 identifier

Cytokine profile of patients with amlodipine induced gingival overgrowth

37th Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, Rome, Italy, 5 - 08 September 2001

Normal ve Rejenere periodontal dokuda fibronektin geninin alternatif splicing

Türk Periodontoloji Derneği 29 Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 October 1999

Erişkin periodontitisli hastalarda soft lazerin etkinliğinin klinik

TDB 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 June 1999

Alkaline phosphatase activity in normal and regenerating periodontal cells

BSDR 46th Annual Meeting, Leeds, United Kingdom, 12 - 15 April 1999, pp.555-564

Role of androgens in drug induced hyperplasia

BSDR 46th Annual Meeting, Leeds, United Kingdom, 12 - 15 April 1999

Les effects de la cyclosporine sur les facteurs de croissance dans les hyperplasies gingivales

Société Belge de Parodontologie 18ieme Reunion d'automne, Brussels, Belgium, 6 - 07 April 1998

Extracellular matrix production by gingival and periodontal ligament fibroblasts in vitro

British Society for Dental Research 44th Annual Meeting, Birmingham, United Kingdom, 3 - 05 May 1996

Laser in der Zahnheilkunde

Türk Periodontoloji derneği 23. Bilimsel Kongresi ve 3. Uluslararası Periodontoloji Dostluk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 1993

Books & Book Chapters

Diş eti Çekilmeleri ve Mukogingival Cerrahi

in: Periodontoloji Akıl Notları, Tuncer Özen, Koyuncuoğlu Cenker Zeki, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.247-268, 2021

Çocuklarda dental ve periodontal sağlıkta güncel yaklaşımlar

in: Çocuk Dişhekimliği: Multidisipliner Yaklaşımlar, Akyüz S,Kuru L,Akçakoca A,Mungan CN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.66-73, 2019

PERIODONTAL CEP VE CERRAHI TEDAVISI

in: PERİODONTOLOJİ ve İMPLANTOLOJİ, Prof. Dr. Gürhan Çağlayan, Editor, Quintessence Publishing, pp.767-774, 2018

ISTATISTIKSEL ANLAMLILIK - KLINIK ANLAMLILIK

in: PERİODONTOLOJİ ve İMPLANTOLOJİ, Prof. Dr. Gürhan Çağlayan, Editor, Quintessence Publishing, pp.559-564, 2018

PERIODONTAL ABSE

in: PERİODONTOLOJİ ve İMPLANTOLOJİ, Prof. Dr. Gürhan Çağlayan, Editor, Quintessence Publishing, pp.611-616, 2018

Mechanical Periodontal Therapy in Chronic Periodontitis Patients with Postmenopausal Osteoporosis Using Alendronate

in: Current Trends in Periodontics and Implant Dentistry, Vishal Anand,Minkle Gulati, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.1-13, 2013

Adjunctive use of beta-glucan in the nonsurgical treatment of chronic periodontitis

in: Pathogenesis and Treatment of Periodontitis, NURCAN BUDUNELİ, Editor, IN TECH-OPEN ACCESS PUBLISHER, pp.167-182, 2012

Expert Reports

Songül Bek bilirkişi raporu

İstanbul Anadolu 9. Sulh Mahkemesi, pp.2, İstanbul, 2019

Seval Carlı bilirkişi raporu

İstanbul Anadolu 9. Sulh Mahkemesi, pp.2, İstanbul, 2019

Ismail Adnan Özgen raporu

4. Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.2, İstanbul, 2014