Periodontal Abseye Bağlı Alveol Kemiği Kaybının Rejeneratif Tedavisi


GEMREKOĞLU N., KURU L.

TDB 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri