Periferik Ossifiye Fibromun Periodontal Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu


ALKATEB A. S. , ÖZTÜRK H. , KURU L.

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri