Kemikiçi Defektlerin Rejenerasyonunda Trombositten Zengin Fibrin ve Otojen Kemik Grefti Uygulaması


AĞRALI Ö. B. , EROĞLU O., KURU L.

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 Kasım 2017