Dens invaginatus teşhisi konanendo-perio lezyonlu dişte mültidisipliner tedavi yaklaşımı


AĞRALI Ö. B. , SEZER B. , KAVUNCU G. , KURU L. , MENTEŞ A. R.

Türk dişhekimleri birliği 23. uluslararsı dişhekimliği kongresi, 21 - 24 Eylül 2017