Çoklu Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Bağ Dokusu Greftiyle Kuronale Kaydırılan Flap


ELEMEK E., AĞRALI Ö. B. , SİPAHİ G., KURU L.

TDB 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 Eylül 2017