Rekürrans Gösteren Şiddetli Enflamatuvar Dişeti Büyümesinin Diyot Lazer ile Tedavisi


ÖZTÜRK D. , MEŞELİ S. E. , KURU L.

TDB 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 Eylül 2017