Rekürren Piyojenik Granülomun Periodontal Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu


SAATMAN A., YILDIRIM H. S. , KURU L.

Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 29 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text