Endodontik enfeksiyona bağlı kök kemik rezorpsiyonunda tedavi yaklaşımı Bir olgu sunumu


ÖZEN E., AĞRALI Ö. B. , KURU L. , GÖKER S.

TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 19 Mayıs 2016