Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2008 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2002 - 2008 Yrd.Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

 • 2000 - 2002 Öğretim Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

 • 1995 - 2002 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

 • 1989 - 2002 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2011 - 2014 Komisyon Üyeliği

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2011 - 2014 Fakülte Kurulu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2011 - 2014 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 1993 - 1995 Komisyon Üyeliği

  İstanbul Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • Doktora Örgütsel Davranış

 • Lisans Özel Birimlerin Yönetimi

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Yönetim

 • Lisans Bitirme Projesi II

 • Lisans Hemşirelikte Yönetim

 • Yüksek Lisans Hemşirelik Yönetimi ve Organizasyonu

 • Doktora Hemşirelikte Çağdaş Yönetim Teknikleri ve Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Personel Geliştirme

 • Doktora Hemşirelikte İlişkilerin Yönetimi

 • Lisans Hemşirelikte Güçlendirme

 • Lisans Bitirme projesi I

 • Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Doktora Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Mevzuatı

Yönetilen Tezler