Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transition Experiences of Newly Graduated Nurses

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.10, sa.2, ss.113-119, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bir Kamu Üniversitesine Bağlı Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Profili

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.73-80, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of nurses’ opinions about computer physician order entry

New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, ss.82-88, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Collaboration among Physicians and Nurses in Intensive Care Units: A Qualitative Study

Sanitas Magisterium, cilt.3, ss.25-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining of Problem Solving Skills and Creativity Levels of Nurse Managers

Current Perspective on Health Sciences, ss.786-799, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Career goals of a private hospital nurses and career opportunities offered to them

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.47, ss.1668-1674, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

JCU Akreditasyon Belgesine Sahip Özel hastanelerde Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Etik Duyarlılığı ve Etik İkilemleri

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.176-180

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Performans Değerleme Hakkında Görüşlerinin Alınması

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.155-157

Determining the opinions of ICU nurses regarding performance evaluation criteria

2nd International 8 th National Congress of Critical Care Nursing, 10 - 13 Ekim 2018

Specialization in critical care nursing. Education and Specialization in in Critical Care Nursing Session

2nd International 8 th National Congress of Critical Care Nursing, 10 - 13 Ekim 2018

Ethical sensivities and ethical dilemmas of intensive care nurses working in private hospitals with JCI accreditation document

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Muğla, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.206-210

Yoğun bakım hemşiresinin görev tanımı

19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

Evaluation of nurses' opinions about computer physician order entry

2nd International Congress of Nursing (ICON), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.82-89 identifier

Evaluation of nurses’ opinions about physician order entry, Oral Presentation

2.nd International Congress on Nursing, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.113

Determination of the nurses’ levels of perception for the reasons of organizational conflicts

2.nd International Congress on Nursing, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.112

The relationship between nurses’xxs job satisfaction and organizational ethical climate.

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017

Determining Intensive Care Nurses’ Attitudes Toward Death

International Meeting on Education and Research in Health Science, 3 - 05 Kasım 2017

The relationship between nurse’s job satisfaction and organizational ethical climate.

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017 identifier identifier

Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hasta iletişiminde yaşadıkları güçlüklerin saptanması

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.804

Hemşirelerde örgütsel adalet algısı

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.539

Perceptions of Nurses The Organizational Culture and Leadership Behavior of Their Administrators

1. International Journal of Health Administration and Education Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mart 2015

Examining job satisfaction burnout and reality shock amongst newly graduated nurses

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.1392-1397 identifier

Career goals of a private hospital nurses and career opportunities offered to them

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.1668-1674 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Etkin Çatışma Çözümü ve Müzakere Etme

Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri Teori ve Uygulama, Ayşe Nefise Bahçecik Havva Öztürk, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.487-513, 2018

Yoğun bakım hemşiresinin rolleri ve sorumlulukları

Yoğun Bakım Hemşireliği, ASİYE AKYOL, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri: İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, İstanbul, ss.13-25, 2017

Yoğun bakım hemşireliğinde mesleki organizasyonlar

Yoğun Bakım Hemşireliği, AKYOL DURMAZ ASİYE, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri: İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, İstanbul, ss.37-49, 2017

Yoğun bakım hemşireliği standartları

Yoğun Bakım Hemşireliği, AKYOL DURMAZ ASİYE, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri: İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, İstanbul, ss.27-36, 2017

Çatışma Yönetimi

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Ülkü Tatar Baykal Emine Ercan Türkmen, Editör, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, ss.181-217, 2014