Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1988 - 1999 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye

 • 1983 - 1985 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Türkiye

 • 1978 - 1982 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Doktora

  Hastanelerde hekim-hemşire ilişkilerinde yaşanan çatışma kaynaklarının belirlenmesi ve çözüm önerileri

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 • 1985 Yüksek Lisans

  Akut miyokard infarktüslü hastalara bakım veren hemşirelerin, bu hastaların bakım konusundaki bilgi düzeyleri

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri-1

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi

 • 2020Eğitici Gelişimi Programı

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2019Hemşirelik Eğitiminde Güncel Bir Yaklaşım: Akran Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Medipol Üniversitesi

 • 2019Bilimsel Araştırma Etiği ve Bilimsel Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi Kursu

  Diğer , Türkiye Biyoetik Derneği

 • 2019Araştırma Eğitimi

  Diğer , Marmara Üniversitesi

 • 2018Ölçme ve Değerlendirme

  Ölçme ve Değerlendirme , Marmara Üniversitesi

 • 2018Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu Akreditasyon, Standartlar, İyi Uygulama Örnekleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Hemşirelik Eğitimi Derneği & Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • 2018Sağlıkta Akademik Okur Yazarlık Atölyesi

  Diğer , Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 2018Araştırma ve Sistematik Derleme Makalesi Yazma Kursu

  Diğer , Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği

 • 2015Turnitin İntihal önleme Programı Eğitimi

  Diğer , Marmara Üniversitesi

 • 2015Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Sempozyumu

  Kalite Yönetimi , Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitimi ve Araştırma Merkezi

 • 2015International Journal of Health Administration and Education Congress

  Sağlık ve Tıp , Trakya Üniversitesi- Sanitas Magisterium

 • 2015Sağlık Araştırmalarında Niteliksel Yöntemlere Giriş

  Diğer , Sağlık için Sosyal Bilimler Derneği