Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teachers' Beliefs About Learning and Teaching Nature of Science: Professional Development Program

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, ss.291-307, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Discourse Patterns and Communicative Approaches for Teaching Nature of Science

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, ss.83-99, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An Assessment into Pre-service Biology Teachers' Approaches to the Theory of Evolution and Nature of Science

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.39-55, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilim Sözde Bilim Ayrımı Tartışmasının Öğretmenlerin Bilimin Doğası İnanışlarına Etkisi

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.10, ss.2621-2663, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Nature of Science as Depicted in Turkish Biology Textbooks

SCIENCE EDUCATION, cilt.93, ss.422-447, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reflection Oriented Qualitative Approach in Beliefs Research

Eurasia Journal Of Mathematics Science And Technology Education, cilt.30, ss.17-27, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyobilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Pedagojik Bir Model Önerisi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.9, ss.1, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evrim Ögretimi Öz Yeterlik Ölçegi: Gelistirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.241-260, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Mesleki Gelişim Programına Genel Bir Bakış: Model, Süreç, Engel, Teori ve Uygulama

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.63-97, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konularla ile İlgili Anlayışları

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.833-860, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Ögretmenlerinin Sosyobilimsel Konularla ile Ilgili Anlayısları.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.833-860, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Representations of the Nature of Scientific Knowledge in Turkish Biology Textbooks

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.196-210, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Educational reforms as paradigm shifts Utilizing Kuhnian lenses for a better understanding of the meaning of and resistance to educational change

International Journal of Science and Environmental Education, cilt.6, ss.251-266, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Exploring Nature of Science Understandings of Turkish Pre service Science Teachers

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.6-17, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fakülte Okul İşbirliği modelinin değerlendirilmesi Uygulama öğretmenlerinin görüşleri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.1-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji öğretmenlerinin yeni öğretim programlarının getirdiği değerlendirme yaklaşımları hakkındaki görüş ve uygulamaları

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.137-158, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimin doğası ve evrim eğitimi

Bilim ve Ütopya, cilt.176, ss.36-41, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Critical Reflective Approach to Teach the Nature of Science A Rationale and Review of Strategies

Türk fen Eğitimi dergisi, cilt.3, ss.19-35, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Investigation of the Relationship between Understanding of Socioscientific Issues and Pedagogical Content Knowledge about Socioscientific Issues.

The International Organization for Science and Technology Education., Malmö, İsveç, 13 - 17 Ağustos 2018, ss.117-121

Biyoloji Ögretmenlerinin SosyobilimselKonular ile Ilgili Yaklasımları.

13th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2018, ss.541-546

International CollaborativeInvestigation of High School Students’ Understandingsof Scientific Inquiry – A Follow Up Study.

National Association for Research in Science Teaching, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Mart 2018, ss.65

International CollaborativeInvestigation of High School Students’ Understandingsof Scientific Inquiry – A Follow Up Study

National Association for Research in Science Teaching, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 Mart 2018

Teachers’ Pedagogical Content Knowledge For Socioscientific Issues

National Association for Research in Science Teaching, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 13 Mart 2018

Examining Turkish Biology Teachers’ Pedagogical Content Knowledge For Socioscientific Issues

European Science Education Research Association, Dublin, İrlanda, 21 - 25 Ağustos 2017

Examining Turkish Biology Teachers’ Pedagogical Content Knowledge For Socioscientific Issues.

European Science Education Research Association, Dublin, İrlanda, 14 - 18 Ağustos 2017, ss.88

The Development of A Learning And Teaching Framework For SSI Based Science Education

14th International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2017

As complicated as rubik’s cube is: how difficult is to change middle school students’ nos views through a CPD

14th International History, Philosophy, and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2017

The Development of A Learning And Teaching Framework For SSI Based Science Education.

14th International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2017, ss.54

Evolution Teaching Self Efficacy Scale: Validityand Reliability Study.

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.111-114

USING THE HISTORY OF RESEARCH LEADING THE DISCOVERY OF ARCHAEA TO BRING UP ASPECTS OF SCIENCE IN THE CLASSROOM

2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.135

Does it Matter to be Informed - Naive or not? An Example of Professional Development Program about NOS

National Association for Reseacrh in Science Teaching, San-Antonio, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mart 2017

FARKLI ALANLARDAKİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.1017-1028

Turkish postgraduate veterinary science students views about nature of science

3rd International Vetistanbul Group Congress 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016

Nature Of Science In Turkish Biology Textbooks

International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Education, Paris, Fransa, 11 Nisan - 14 Haziran 2016, cilt.9, ss.203-209

The link between continuing professional development cpd program and teachers nos views

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Nisan 2016

Evaluation of a continuing professional development program about nature of science Five level evaluation model

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Nisan 2016

Impact of continuing professional development cpd program on teachers nos views

International Conference “New Perspectives in Science Education”, Floransa, İtalya, 17 - 18 Mart 2016

Is a large scale continuing professional development program effective on teaching and learning nature of science

International Conference “New Perspectives in Science Education”, Floransa, İtalya, 17 - 18 Mart 2016

Representation of nature of scientific knowledge in Turkish biology textbooks

İnternational Journal of Arts & Science, Freiburg, Almanya, 1 - 04 Aralık 2015

Understanding teachers ability to identify nature of scientific knowledge in educational critical scenarios

11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA, Helsinki, Finlandiya, 31 Ağustos - 04 Eylül 2015

Assessing teachers competencies in teaching nature of scientific knowledge through educational critical scenarios

The National Association for Research in Science Teaching, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 19 Nisan 2015, ss.54

Investigation of the Link between Continuing Professional Development CPD Programs and Students NOS Views

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Nisan 2015

Assessing Teachers Competencies in Teaching Nature of Scientific Knowledge through Educational Critical Scenarios

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Nisan 2015

Effect of a Large Scale In Service Training Program on Teachers Classroom Assessment

7th World Conference on Educational Sciences (WCES), Atina, Yunanistan, 5 - 07 Şubat 2015

What did we dobetween 1998-2012 in Turkey? A review of the research on nature of science.

6th International Conference on Education and New Learning Technologies, 1 - 03 Temmuz 2014

History of Science in Turkish Biology Textbooks

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Venedik, İtalya, 30 Haziran - 02 Temmuz 2014

Pattern of Discourse and Communicative Approaches Used While Teaching Nature of Science

39th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2014

Impact of a Large Scale Professional Development Project on Middle School Students Views of NOS

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Pittsburgh, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Mart - 02 Nisan 2014

The nature of classroom discourse while teaching about nature of science Challenges and possible avenues

Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020 (IOSTE), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2013

Towards justifying whole school approach in the promotion of scientific literacy

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Munich, Almanya, 23 - 26 Haziran 2013

An Inquiry into the aims of Science Teachers for Incorporating the History of Science in their Teaching

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Cambridge, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 31 Mayıs 2012

Alignment between Perspectives of Reform Based Curriculum and Teachers in Biology Education

International Journal of Arts & Sciences Conference, Viyana, Avusturya, 2 - 05 Nisan 2012

Developing history of science materials meaningful for the teacher and teaching

9th European Science Education Research Association (ESERA) Conference, Lyon, Fransa, 5 - 09 Eylül 2011

Scientific methods in physics

11th International History, Philosophy and Science Teaching Conference, Selanik, Yunanistan, 1 - 05 Temmuz 2011

A typology of science teachers aims in incorporating the history of science in science teaching

11th International History, Philosophy and Science Teaching Conference, Selanik, Yunanistan, 1 - 05 Temmuz 2011

Developing history of science materials for science classrooms A curriculum oriented approach

11th International History, Philosophy and Science Teaching Conference, Selanik, Yunanistan, 1 - 05 Temmuz 2011

The preparation process of historical materials depending on the new Turkish Biology Curriculum

National Association for Research in Science Teaching Conference, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 06 Nisan 2011

Bilimsel Devrimler Olarak Eğitim Reformları

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2010

Educational Reforms as Paradigm Shifts Utilizing Kuhnian Lenses to Understand Teacher Resistance to Educational Reform.

XIV. International Organization for Science and Technology, Ljubljana, Slovenya, 13 - 17 Haziran 2010, ss.560-571

An Assessment into Pre-service Biology Teachers’ Approaches to the Theory of Evolution and the Nature of Science

2009 European Science Education Research Association Conference, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 2009

Nature of Science in the Textbook

International Congress of Science Education, Cartegena, Kolombiya, 15 - 18 Temmuz 2009

Fakülte–okul işbirliği etkinliğinin geliştirilmesi

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Öğretmen adaylarinin bakiş açisiyla fakülte-okul işbirliğinin değerlendirilmesi

değerlendirilmesi VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Uygulama oğretmenlerinin fakülte-okul işbirliği hakkındaki görüşleri

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Lise Biyoloji Ders Kitaplarinda Bilim

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Öğretim elemanlarının fakülte-okul işbirliği hakkındaki görüşleri

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 Ağustos 2008 - 29 Ağustos 2009

Evrim Sadece Bir Teori

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Fakülte Okul İşbirliği nin geliştirilmesi

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Konferansı, Türkiye, 26 - 28 Ağustos 2008

Uygulama öğretmenlerinin Fakülte Okul İşbirliği hakkındaki görüşleri

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Konferansı, Türkiye, 26 - 28 Ağustos 2008

Öğretim elemanlarının Fakülte Okul İşbirliği hakkındaki görüşleri

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Konferansı, Türkiye, 26 - 28 Ağustos 2008

The Nature of Science in Science Teacher Education: A Case Study of Turkish Pre-service Science Teachers

Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 28 Mart 2008

Towards Developing a Science Teacher Education Program for Environmental Literacy and Sustainability in Turkey

Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 28 Mart 2008

Scientific literacy and the curriculum the Turkish case

Conference of Asian Science Education [CASE2008], Kaohsiung, Tayvan, 20 - 22 Şubat 2008

Bilimin Doğasını Anlamak Evrim Eğitiminde bir Önkoşul

Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2007

Biyoloji Öğretmeni Eğitimi Programında Profesyonel Gelişim Dosyasının Kullanılması

VII.Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Konferansı, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006

Hizmet öncesi öğretmen yetiştiricilerinin bilim ve bilimin doğası hakkındaki anlayışları.

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004

Bilim ve Bilimin Doğası Hakkındaki Düşüncelerin Fen Bilimleri Eğitimine Yaklaşım Üzerine Etkisi

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Bilimin Doğası ve Öğretimi, Behiye AKÇAY, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.400-420, 2019

Nitel verileri yorumlama

Nitel araştırmanın geçerliliği, Erkan Dinç, Editör, Pegem Akademi, ss.539-575, 2018

Fen Bilimleri Öğretimi

Fen Bilimleri Egitiminde Bilimin Dogası ve Bilim Tarihi, Mutlu Pınar Demirci Güler, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.50-80, 2017

Fen Bilimleri Öğretimi

Fen Egitiminde Sosyobilimsel Konular, Mutlu Pınar Demirci Güler, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.100-120, 2017

BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

ASTROBİYOLOJİ, FİKRİYE POLAT, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.343-362, 2017

İlköğretimde Eğlendiren ve Anlamayı Geliştiren Fen Öğretimi

Adaptasyon ve Evrim, Türkmen Hakan, Sağlam Murat, Şahin Pekmez Esin, Bobs Dore, Editör, Nobel, Ankara, ss.221-244, 2016

Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri

Nirtel Mülakat Yapma, Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.339-429, 2014