Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Teachers' Beliefs About Learning and Teaching Nature of Science: Professional Development Program

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.198, pp.291-307, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Discourse Patterns and Communicative Approaches for Teaching Nature of Science

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, no.185, pp.83-99, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

An Assessment into Pre-service Biology Teachers' Approaches to the Theory of Evolution and Nature of Science

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, no.162, pp.39-55, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Bilim Sözde Bilim Ayrımı Tartışmasının Öğretmenlerin Bilimin Doğası İnanışlarına Etkisi

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, vol.10, pp.2621-2663, 2010 (Journal Indexed in SSCI)

Nature of Science as Depicted in Turkish Biology Textbooks

SCIENCE EDUCATION, vol.93, no.3, pp.422-447, 2009 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Reflection Oriented Qualitative Approach in Beliefs Research

Eurasia Journal Of Mathematics Science And Technology Education, vol.30, pp.17-27, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Orta öğretim Fizik, Kimya, Biyoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Okuryazarlık Boyutları Açısından İncelenmesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.56-78, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

An Investigation on Prospective Biology Teachers’ Acceptance of the Theory of Evolution and Attitudes towards Teaching Evolution

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.20-38, 2021 (National Refreed University Journal)

An Investigation of Turkish Preservice Biology Teachers’ Acceptance of The Theory of Evolution

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.15, pp.53-73, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Bilim Tarihi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Trakya Eğitim Dergisi, vol.10, no.3, pp.835-853, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sosyobilimsel Konuların Öğretimi için Pedagojik Bir Model

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.9, no.3, pp.384-401, 2019 (Other Refereed National Journals)

Measuring Nature of Science Views of Middle School Students

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.6, no.3, pp.461-475, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

The Impact of a Professional Development Program on Science Teachers' Classroom Performance: Teaching Nature of Science

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.46, pp.307-327, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Teaching Evolution Self-Efficacy Scale: The Development, Validation and Reliability Study

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.241-260, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Öğretmen Mesleki Gelişim Programına Genel Bir Bakış: Model, Süreç, Engel, Teori ve Uygulama

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.63-97, 2018 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konularla ile İlgili Anlayışları

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, pp.833-860, 2017 (Other Refereed National Journals)

Representations of the Nature of Scientific Knowledge in Turkish Biology Textbooks

Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.196-210, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bilimin Doğasıyla İlgili 1998 2012 Yılları Arasında Türkiye de Yapılan Çalışmaların Değerlendirmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, pp.17-36, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exploring Nature of Science Understandings of Turkish Pre service Science Teachers

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.5, no.2, pp.6-17, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Educational reforms as paradigm shifts Utilizing Kuhnian lenses for a better understanding of the meaning of and resistance to educational change

International Journal of Science and Environmental Education, vol.6, pp.251-266, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Horizon of Science Education Reform in Turkey Challenges Ahead

Journal of Kirsehir Education Faculty, vol.11, no.4, pp.79-96, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Fakülte Okul İşbirliği modelinin değerlendirilmesi Uygulama öğretmenlerinin görüşleri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.31, pp.1-12, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fakülte Okul İşbirliği Modelinin Değerlendirilmesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Journal of Turkish Science Education, vol.7, no.4, pp.148-168, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyoloji öğretmenlerinin yeni öğretim programlarının getirdiği değerlendirme yaklaşımları hakkındaki görüş ve uygulamaları

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.30, pp.137-158, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bilimin doğası ve evrim eğitimi

Bilim ve Ütopya, vol.176, pp.36-41, 2009 (Other Refereed National Journals)

Critical Reflective Approach to Teach the Nature of Science A Rationale and Review of Strategies

Türk fen Eğitimi dergisi, vol.3, pp.19-35, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biyoloji Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konularla İlgili Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

Biyoloji Öğretmenlerinin SosyobilimselKonular ile İlgili Yaklaşımları

13th International Balkan Education and Science Congress, 6 - 08 September 2018

Biyoloji Ögretmenlerinin SosyobilimselKonular ile Ilgili Yaklasımları.

13th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 3 - 07 September 2018, pp.541-546

International CollaborativeInvestigation of High School Students’ Understandingsof Scientific Inquiry – A Follow Up Study.

National Association for Research in Science Teaching, Georgia, United States Of America, 5 - 08 March 2018, pp.65

Teachers’ Pedagogical Content Knowledge For Socioscientific Issues

National Association for Research in Science Teaching, Atlanta, United States Of America, 9 - 13 March 2018

Examining Turkish Biology Teachers’ Pedagogical Content Knowledge For Socioscientific Issues

European Science Education Research Association, Dublin, Ireland, 21 - 25 August 2017

Examining Turkish Biology Teachers’ Pedagogical Content Knowledge For Socioscientific Issues.

European Science Education Research Association, Dublin, Ireland, 14 - 18 August 2017, pp.88

As complicated as rubik’s cube is: how difficult is to change middle school students’ nos views through a CPD

14th International History, Philosophy, and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, Ankara, Turkey, 4 - 07 July 2017

The Development of A Learning And Teaching Framework For SSI Based Science Education.

14th International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, Ankara, Turkey, 12 - 15 June 2017, pp.54

Evolution Teaching Self Efficacy Scale: Validityand Reliability Study.

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.111-114

EVOLUTION TEACHING SELF EFFICACY SCALE: VALIDITYAND RELIABLITY STUDY

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 18 - 20 May 2017

USING THE HISTORY OF RESEARCH LEADING THE DISCOVERY OF ARCHAEA TO BRING UP ASPECTS OF SCIENCE IN THE CLASSROOM

2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.135

Does it Matter to be Informed - Naive or not? An Example of Professional Development Program about NOS

National Association for Reseacrh in Science Teaching, San-Antonio, United States Of America, 22 - 25 March 2017

FARKLI ALANLARDAKİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.1017-1028

Turkish postgraduate veterinary science students views about nature of science

3rd International Vetistanbul Group Congress 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Nature Of Science In Turkish Biology Textbooks

International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Education, Paris, France, 11 April - 14 June 2016, vol.9, pp.203-209

The link between continuing professional development cpd program and teachers nos views

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Baltimore, United States Of America, 14 - 17 April 2016

Evaluation of a continuing professional development program about nature of science Five level evaluation model

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Baltimore, United States Of America, 14 - 17 April 2016

Impact of continuing professional development cpd program on teachers nos views

International Conference “New Perspectives in Science Education”, Floransa, Italy, 17 - 18 March 2016

Representation of nature of scientific knowledge in Turkish biology textbooks

İnternational Journal of Arts & Science, Freiburg, Germany, 1 - 04 December 2015

Understanding teachers ability to identify nature of scientific knowledge in educational critical scenarios

11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA, Helsinki, Finland, 31 August - 04 September 2015

Assessing teachers competencies in teaching nature of scientific knowledge through educational critical scenarios

The National Association for Research in Science Teaching, Illinois, United States Of America, 15 - 19 April 2015, pp.54

Investigation of the Link between Continuing Professional Development CPD Programs and Students NOS Views

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Chicago, United States Of America, 11 - 14 April 2015

Effect of a Large Scale In Service Training Program on Teachers Classroom Assessment

7th World Conference on Educational Sciences (WCES), Atina, Greece, 5 - 07 February 2015

What did we dobetween 1998-2012 in Turkey? A review of the research on nature of science.

6th International Conference on Education and New Learning Technologies, 1 - 03 July 2014

History of Science in Turkish Biology Textbooks

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Venedik, Italy, 30 June - 02 July 2014

Pattern of Discourse and Communicative Approaches Used While Teaching Nature of Science

39th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2014

Impact of a Large Scale Professional Development Project on Middle School Students Views of NOS

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Pittsburgh, United States Of America, 29 March - 02 April 2014

The nature of classroom discourse while teaching about nature of science Challenges and possible avenues

Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020 (IOSTE), Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2013

Towards justifying whole school approach in the promotion of scientific literacy

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Munich, Germany, 23 - 26 June 2013 Sustainable Development

Eğitimsel Değişim ve Öğretmenlerin Kişisel Teorileri

21. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 June 2012

An Inquiry into the aims of Science Teachers for Incorporating the History of Science in their Teaching

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Cambridge, United States Of America, 27 - 31 May 2012

Alignment between Perspectives of Reform Based Curriculum and Teachers in Biology Education

International Journal of Arts & Sciences Conference, Viyana, Austria, 2 - 05 April 2012

Developing history of science materials meaningful for the teacher and teaching

9th European Science Education Research Association (ESERA) Conference, Lyon, France, 5 - 09 September 2011

Scientific methods in physics

11th International History, Philosophy and Science Teaching Conference, Selanik, Greece, 1 - 05 July 2011 identifier

Developing history of science materials for science classrooms A curriculum oriented approach

11th International History, Philosophy and Science Teaching Conference, Selanik, Greece, 1 - 05 July 2011

A typology of science teachers aims in incorporating the history of science in science teaching

11th International History, Philosophy and Science Teaching Conference, Selanik, Greece, 1 - 05 July 2011

The preparation process of historical materials depending on the new Turkish Biology Curriculum

National Association for Research in Science Teaching Conference, Orlando, United States Of America, 3 - 06 April 2011

Bilimsel Devrimler Olarak Eğitim Reformları

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 11 September 2010

Educational Reforms as Paradigm Shifts Utilizing Kuhnian Lenses to Understand Teacher Resistance to Educational Reform.

XIV. International Organization for Science and Technology, Ljubljana, Slovenia, 13 - 17 June 2010, pp.560-571

An Assessment into Pre-service Biology Teachers’ Approaches to the Theory of Evolution and the Nature of Science

2009 European Science Education Research Association Conference, İstanbul, Turkey, 31 August - 04 September 2009

Nature of Science in the Textbook

International Congress of Science Education, Cartegena, Colombia, 15 - 18 July 2009 identifier identifier

Fakülte–okul işbirliği etkinliğinin geliştirilmesi

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Evrim Sadece Bir Teori

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Lise Biyoloji Ders Kitaplarinda Bilim

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Uygulama oğretmenlerinin fakülte-okul işbirliği hakkındaki görüşleri

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Öğretim elemanlarının fakülte-okul işbirliği hakkındaki görüşleri

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 August 2008 - 29 August 2009

Öğretmen adaylarinin bakiş açisiyla fakülte-okul işbirliğinin değerlendirilmesi

değerlendirilmesi VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Uygulama öğretmenlerinin Fakülte Okul İşbirliği hakkındaki görüşleri

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Konferansı, Turkey, 26 - 28 August 2008

Fakülte Okul İşbirliği nin geliştirilmesi

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Konferansı, Turkey, 26 - 28 August 2008

Öğretim elemanlarının Fakülte Okul İşbirliği hakkındaki görüşleri

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Konferansı, Turkey, 26 - 28 August 2008

The Nature of Science in Science Teacher Education: A Case Study of Turkish Pre-service Science Teachers

Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New-York, United States Of America, 24 - 28 March 2008

Towards Developing a Science Teacher Education Program for Environmental Literacy and Sustainability in Turkey

Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New-York, United States Of America, 24 - 28 March 2008 Sustainable Development

Scientific literacy and the curriculum the Turkish case

Conference of Asian Science Education [CASE2008], Kaohsiung, Taiwan, 20 - 22 February 2008 Sustainable Development

Bilimin Doğasını Anlamak Evrim Eğitiminde bir Önkoşul

Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu, Turkey, 3 - 04 May 2007

Biyoloji Öğretmeni Eğitimi Programında Profesyonel Gelişim Dosyasının Kullanılması

VII.Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Konferansı, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006

Hizmet öncesi öğretmen yetiştiricilerinin bilim ve bilimin doğası hakkındaki anlayışları.

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 1 - 04 October 2004

Bilim ve Bilimin Doğası Hakkındaki Düşüncelerin Fen Bilimleri Eğitimine Yaklaşım Üzerine Etkisi

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2004

Books & Book Chapters

BİLİMİN DOĞASI VE SOSYOBİLİMSEL KONULAR

in: Sosyobilimsel Konular, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU Doç. Dr. Dilek KARIŞAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.193-205, 2021

SOSYOBİLİMSEL KONULAR HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

in: Sosyobilimsel Konular , Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU Doç. Dr. Dilek KARIŞAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.427-441, 2021

Nitel veri analizi yaklaşımları

in: Eğitimde araştırma yöntemleri, Erkan Dinç, Kasım Kıroğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.643-656, 2021

Bilimin Doğası ve Öğretimi

in: Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Behiye AKÇAY, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.400-420, 2019

Nitel araştırmanın geçerliliği

in: Nitel verileri yorumlama, Erkan Dinç, Editor, Pegem Akademi, pp.539-575, 2018

Mülakatlar

in: Nitel verileri yorumlama, Erkan Dinç, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.231-282, 2018

Fen Bilimleri Egitiminde Bilimin Dogası ve Bilim Tarihi

in: Fen Bilimleri Öğretimi, Mutlu Pınar Demirci Güler, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.50-80, 2017

Fen Egitiminde Sosyobilimsel Konular

in: Fen Bilimleri Öğretimi, Mutlu Pınar Demirci Güler, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.100-120, 2017

ASTROBİYOLOJİ

in: BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR, FİKRİYE POLAT, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.343-362, 2017

Adaptasyon ve Evrim

in: İlköğretimde Eğlendiren ve Anlamayı Geliştiren Fen Öğretimi, Türkmen Hakan, Sağlam Murat, Şahin Pekmez Esin, Bobs Dore, Editor, Nobel, Ankara, pp.221-244, 2016

Nitel Mülakat Yapma

in: Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Bütün, M., Demir, S. B, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.339-428, 2014