TÜRK DİN MUSİKİSİNİN SAĞLIKLI İNSANLARIN ATEŞ NABIZ TANSİYON ANKSİYETE VE KORTİZOL HORMONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE EFFECTS OF THE TURKISH RELIGIOUS MUSIC ON FEVER PULSE BLOOD PRESSURE ANXIETY AND CORTISOL HORMONE OF THE HEALTHY SUBJECTS


Arslan P., Yeprem M. S.

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.7, ss.253-270, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.16989/tidsad.156
  • Dergi Adı: Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.253-270

Özet

Bu araştırma Türk Din Mûsikîsinin sağlıklı insanların hormonal yapıları üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Örneklem gurubunu 49 kadın 54 erkek olmak üzere Kocaeli ilinde yaşayan 20-45 yaş aralığındaki toplam 103 sağlıklı birey oluşturmuştur. Mûsikî dinletilen gurup deney, dinletilmeyen grup ise kontrol gurubunu oluşturmaktadır. Deneklerden ilk safhada; bazal tükürük numunesi, ateş, tansiyon ölçülmüş ve anksiyete ölçeği yaptırılmıştır. ikinci safhada özel kulaklık vasıtasıyla akut stres sesi verilmiş ve tekrar tükürük alınmış, ateş tansiyon ölçülmüş ardından anksiyete ölçeği yaptırılmıĢtır. Son aşamada ise deney grubuna Hüseynî makamında ney taksimleri ve ilahiler dinletilmiştir. Kontrol gurubuna ise son aşamada gözlerini kapatarak dinlenmeleri istenmiştir. Ardından ateş, tansiyon ve tükürük alınarak anksiyete ölçeği yaptırılmış, kayıt altına alınmıştır.

Sonuçta; deney gurubundaki deneklerin mûsikî dinletisi sonrasında kortizol hormonu seviyelerinin düştüğü; kontrol grubundaki deneklerin dinlenme sonrasında kortizol hormonu seviyelerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Hüseynî makamındaki dini mûsikî eserleri dinlenmesi sabah oluşabilecek stres düzeyine olumlu etki ettiği sonucuna varılmıştır.

This study was conducted in order to study the effect of the Turkish Religious Music on the hormonal structures of the healthy subjects. The sampling group was formed of one hundred three (103) healthy individuals living in Kocaeli County whose, forty nine (49) of them were females and fifty four (54) of them were males. The group to whom music was listened was the experimental group and that who did not listen to the music was the control group. In the first stage; basal saliva specimen, fever, blood pressure were measured in subjects and anxiety scale was performed. In the second stage, acute stress sound was listened by means of a special earphone and again basal saliva specimen was taken and, fever, blood pressure were measured in subjects and anxiety scale was performed. In the last stage, reed flute improvisations in Hüseynî mode and hymns were listened to theexperimental group. In the last stage the control group was requested to rest by closing their eyes. Subsequently, anxiety scale was performed by measuring fever, blood pressure and by taking saliva specimen and the results were recorded.

In conclusion; it is observed that levels of cortisol hormone is decreased in the subjects included into the experimental group following the audition of music, but, no significant difference was found in the levels of cortisol hormone of the subjects included into the control group following the audition. It was concluded that listening the religious music pieces in Hüseynî mode has a favorable effect on the stress level which would happen in the morning.