Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Uygulanan Gitar Eğitimi Programı


Yeprem M. S.

2.İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Güzel sanatlar liselerine giren ve çalgı olarak “Gitar”’ı seçen öğrenciler ileride

büyük ihtimalle eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi bölümlerine veya

konservatuarlara vs. giderek eğitimlerine devam edeceklerdir. Her durumda profesyonel

icracılık seçeneği saklı kalmak koşuluyla bu öğrenciler gelecekte, çeşitli kademelerde genel

anlamda “Müzik Öğretmeni”, özel anlamda da “Gitar Öğretmeni” olacaklardır.

Dolayısıyla görevlerine başlangıç itibariyle büyük ihtimalle, ülkenin çeşitli bölgelerinde düz

müzik eğitimi verecek olan gitar öğretmenlerin geçmişte aldıkları eğitim, çalgılarını

kullanarak değişik eğitim ortamlarındaki sorunları hızla fark etmeyi ve süratle duruma

adapte olup çözüm üretmeye yetecek düzeyde olmalıdır. Eğitim süreci boyunca bilinçli veya

bilinçsizce durağan bir anlayışla sadece, “yazılı olanın” tüketilmesine yönlendirilen bir gitar

öğrencisinin, ileride yukarıda bahsettiğim sorunlarla karşılaşması durumunda kanımca

çözüm üretemeyecektir. Mevcut gitar müfredat programı bu ihtiyaca cevap vermemektedir.

Bu durumda sağlıklı bir gitar eğitimi için; öğrenciye, hem gitar edebiyatının gerekli teknik

ve pratik unsurlarını doğru algılatabilecek, hem de gerektiğinde çalgısını aktif bir şekilde her

ortamda kullanmasına yetecek kadar donanımlı bir eğitim programının geliştirilmesi

gerekmektedir. Bahsi geçen sorunların; yine gitar literatüründeki Flamenko, Jazz, Swing vb.

gibi önemli unsurların, modal sistemleri ve akor yapılarından hareketle, analiz-sentez,

çeşitleme ve müziksel yaratıcılık olanaklarını dışlamadan tasarlanmış olan yeni eğitim

programları ile aşılabileceği düşünülmektedir. Eğitim programlarında yapılacak her

değişiklik, eş zamanlı olarak, bu sistemin eğitimcilerini yetiştiren müzik fakültelerindeki

programlarla birlikte düşünülmelidir. Dolayısıyla Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için

geliştirilen yeni gitar eğitim programları, önce gitar öğretmenlerinin tasarlanan yeni sistemi

doğru algılaması ve daha önemlisi bu programların “uygulanması” sorununu beraberinde

getirecektir...