İstanbul ve Portland’/ME’da Yaşayan Müslüman ve Gayr-i Müslim Cemaatlerin “Dini Müziğin Güçlendirdiği Duygular” Üzerine Olan Algıları


Turan D., Yeprem M. S.

Sobider, sa.13, ss.634-659, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.16990/sobider.3653
  • Dergi Adı: Sobider
  • Sayfa Sayıları: ss.634-659

Özet

Bu çalışmada dini müziğin, farklı toplumlar üzerinde oluşturduğu algı incelenmiştir. Dini müzik, türüne ve dinleyen cemaatin çeşiitliliğine göre benzerlikler ve farklılıklar göstermiştir. Bu benzerlikler ve farkları görebilmek amacıyla İstanbul ve Portland/ME „da ki Müslüman ve Gayrimüslim cemaat olmak üzere toplamda 244 kişiye anket uygulanmıştır. Ankette “Dini müzik hangi duyguları güçlendirir?” sorusu sorularak, verilen cevaplara göre değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmeler neticesinde İstanbul‟da yaşayan Müslüman ve Gayrimüslim cemaatlerin verdikleri yanıt “mutluluk” olmuştur. Portland‟daki Müslümanlar için ise “coşku, Gayrimüslimler için ise “tükenmişlik” yanıtı verilmiştir.

“Şükür” cevabını veren tek grup ise Portland‟daki Müslüman cemaat olmuştur. Dini müzik dinlediğinde “hayranlık” ve “tatmin” duyguları güçlenen grup ise İstanbul‟daki Gayrimüslim cemaatler olmuştur. Diğer ilginç bir sonuç ise Türkiye‟deki Müslümanların çoğunluğunun, dini müziği güçlendirdiğini iddia ettikleri tek duygu “mutluluktur”. Bunun haricinde İstanbul‟daki Müslümanlar, dini müziğin başka bir duyguyu güçlendirdiğini düşünmemektedir. Aşk, depresyon, hoşlanmama, kaygı, mahcubiyet, merhamet, nefret, pişmanlık, yalnızlık ve keder gibi duygu durumlarının dini müzik dinlenildiğinde bir rolü ve etkisi olmadığını bu dört farklı grubun çoğunluğu belirtmiştir.

This study examines the perception created by religious music on different societies. Religious music shows similarities and differences depending on its type and diversity of relevant community. In order to see these similarities and differences, a survey was conducted on a total of 244 individuals from Muslim and Non-Muslim community in İstanbul and Portland/ME. In the survey, the question “Which feelings do religious music boost?” and an evaluation was made according to the answers given. As a result of these evaluations, it was observed that the answer of Muslim and Non-Muslim communities living in İstanbul was “happiness”. The Muslims and Non-Muslims living in Portland gave the answers “enthusiasm” and “exhaustion”, respectively. The Muslim community in Portland was the only group that gave the answer “gratitude”. The group whose feelings of “admiration” and “satisfaction” are boosted when they listen to religious music was Non-Muslim communities living in İstanbul. Another interesting result was that the only feeling that majority of Muslims in Turkey claim that it is boosted by religious music is “happiness”. The Muslims living in İstanbul do not think the religious music boosts any feeling other than the happiness. Majority of these four different groups stated that listening to religious music has no role and effect on feelings such as love, depression, dislike, anxiety, embarrassment, compassion, hate, regret, loneliness and grief.