Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Siyer Kitaplarında Mirâc Mucizesinin Ele Alınması

hadis ve siyer araştırmaları dergisi, cilt.2, ss.33-50, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

İbn Ebî Hâtim er Râzî ve İlelü l hadîs Adlı Eseri

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.11, ss.45-71, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Malik b. Enes'in Muvatta'ının Telifine Dair Tarihi Arka Plan

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.18, ss.135-146, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müşterek Ravî Teorisi ve Tenkidi

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, cilt.4, ss.227-230, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baş Mualliminin Rasûlullah s a Olduğu Mekteb Suffe

Siyer-i Nebi Dergisi (Journal of Sirah of Prophet), cilt.6, ss.60-61, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Erken Dönem Hadîs Literatüründen Hareketle İlk Fukahâ Hakkında Bazı Mülâhazalar

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.7, ss.121-144, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sabr Patience

Iqra Bulletin, ss.8, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Nebevî Hadislerin Güvenirliği: Sahte Bir Problem

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.4, ss.147-161, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Aydınlarının Hadis Müktesebatını Târîh-i İslâmiyyet’e Yönelik Kaleme Alınan Reddiyeler Üzerinden Okumak

Osmanlı’da İlm-i Hadis Sempozyumu: Âlimler, Eserler ve Meseleler, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2019

Muallime Kamer and the Risālah of Hāce-i Namaz

The Treatise-Literature (rasāʾil) as Documentation of Socially Relevant Discussions in Pre–Modern Muslim Societies (14th – 19th Centuries), Osnabrück, Almanya, 25 Haziran 2020

Muvatta’ın Telifine Yönelik Oryantalist İddialara Muhammed Mustafa el Azamî’nin Yaklaşımı

Uluslararası Muhammed Mustafa el-Azamî Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2018 - 20 Aralık 2019, ss.577-591

Hoca-Talebe-Kitap Esaslı Bir Eğitim-Öğretim Metodu Olarak Kıraât-Arz

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019, cilt.1, no.4, ss.374-386 Creative Commons License

Günümüz “Medrese” Eğitiminde Arap Diline Dair Bir “Ders Başı” ve “İcâzet” Örneği

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019, cilt.1, no.4, ss.409-421 Creative Commons License

Same author and two different commentaries: Ibn ‘Abdul Barr and his commentaries of the Muwatta’ At-Tamhīd and Al-Istidhkār

SIXTH ANNUAL CONFERENCE OF THE BRITISH ASSOCIATION FOR ISLAMIC STUDIES, Nottingham, İngiltere, 15 - 16 Nisan 2019 Creative Commons License

Siyer Kitaplarında Mirac Mucizesi nin Ele Alınması

Uluslararası Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015, cilt.1, ss.137-151

Hz Peygamber i s a v Yeni Nesle Nasıl Anlatmalı

Derya Öncü Koleji, İstanbul, Türkiye, 29 Mart 2016

Criticizing Muslim Traditions A Critical Analysis of Muslim and Western Academic Approaches to the Study of Hadith

MESAAS Graduate Conference 2014, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 28 Şubat 2014

Türkçe ye Tercüme Edilen Siyer Çalışmalarında Peygamber Tasavvuru

genç akademisyenler buluşması 5, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2011, ss.181-194

Cumhuriyet Dönemi Popüler Siyer Kitaplarına Dair Bazı Mülahazalar

Siyer Atölyesi 2011: Türkiye’de Popüler Siyer Çalışmaları, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2011, ss.15-35

Kitap & Kitap Bölümleri

Çağdaş Hadis Tartışmaları ve Muvatta’

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2020 Creative Commons License

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Aydınlarının Hadis Müktesebatını Târîh-i İslâmiyyet’e Yönelik Kaleme Alınan Reddiyeler Üzerinden Okumak

Osmanlı’da İlm-i Hadis, Güler Zekeriya, Kuzudişli Bekir, Altuntaş Mustafa Celil, Editör, İSAR Yayınlar, İstanbul, ss.367-383, 2020

Sahîh, Mevzû ve Bağlamından Koparılan Hadislerdeki Kadın Algısının Analizi

Kadın olmak: İslam, Gelenek, Modernite ve Ötesi, H. Şule Albayrak, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.207-243, 2019

Hâne-i Saâdetin Bir Ferdi Olarak Allah Resûlü (s.a.s.) ve Örnekliğinin Mahiyeti

Peygamberimiz ve Aile, Hale Şahin,Rukiye Aydoğdu Demir, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.39-53, 2019

Mecîd Haddûri

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, , Editör, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara, ss.508-510, 2016

Diğer Yayınlar