Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2020 - Devam Ediyor al-Burhan Journal of Qurʾan and Sunnah Studies

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2019 - Devam Ediyor Usul İslam Araştırmaları

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Hadis Tetkikleri Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor İlmi Etütler Derneği

  Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2019 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2018 Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2018 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Nisan 2020 9. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Yılmaz R.

  Kocaeli, Türkiye

 • Kasım 2019 5. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Yılmaz R.

  Trabzon, Türkiye

 • Nisan 2019 8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Alpaydın Y. , YILMAZ R.

  Malatya, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

 • 2019 - 2019Diğer, Çalıştay

  University of Nottingham, İngiltere