Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2014 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr), Türkiye

 • 2006 - 2008 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2002 - 2006 Lisans

  Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Modern hadis tartışmaları bağlamında Muvatta'daki mürsel rivâyetler

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr)

 • 2008 Yüksek Lisans

  İbn Ebî Hâtim er-Râzî'nin ?İlelü'l-hadis? adlı eserinde vasledilmekle illetli saydığı mürsel rivâyetler

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Yl) (Tezli)