Siyer Kitaplarında Mirâc Mucizesinin Ele Alınması


Creative Commons License

YILMAZ R.

hadis ve siyer araştırmaları dergisi, cilt.2, sa.1, ss.33-50, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: hadis ve siyer araştırmaları dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.33-50

Özet

Risâlet ile görevlendirilen peygamberlerin hemen tamamına çeşitli mucizelerin verildiği bilgisi, Kur’ân-ı Kerîm’de ismi zikredilen peygamberlerin hayatlarından bazı kesitlerin anlatıldığı âyetlerde belirtilmektedir. Hâtemü’l-enbiyâ olan Rasûlullah’a (s.a.v.) da tebliğ faaliyetinin bazı safhalarında çeşitli mucizeler verilmiştir. Siyer literatürü söz konusu olunca Hz. Peygamber’in (s.a.v.) mucizeleri ve bu mucizelerin siyer müellifleri tarafından ele alınma şekli, hep tartışma konusu edilmiştir. Birbirinden farklı anlayış ve yaklaşımın sonucu mahiyetindeki tutumlar, özellikle Hz. Peygamber’in mucizeleri söz konusu olunca daha iyi görülebilmektedir.

Bu makalede Türkiye’deki mevcut siyer literatürü içerisinde -müelliflerinin mucize konusuna yaklaşımını ortaya koyması açısından- temsil gücü yüksek olan bazı eserler bağlamında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tebliğ faaliyetinin önemli bir aşamasını teşkil eden mirâc hadisesine yönelik yaklaşım farklılıkları ele alınmaktadır. Tespit ve mukayese yöntemleriyle kaleme alınan bu çalışmada ne zaman ve nasıl vuku bulduğu hususunda pek çok ihtilafın söz konusu olduğu mirâc mucizesi bağlamında siyer müelliflerinin yaklaşım farklılıkları ve bunların muhtemel nedenleri tartışılacaktır. Ayrıca bu çalışma vesilesiyle Hz. Peygamber’in (s.a.v.) en önemli mucizelerinden mirâcın siyer kitaplarında müellifler tarafından nasıl ele alındığı hakkında bir kanaate ulaşma hedeflenmektedir.

Anahtar kelimeler: İsrâ, mirac, mucize, nübüvvet, siyer.

The fact that various mirâcles were given to almost all the prophets who were entrusted with risalah is stated in the verses which cite some parts of the lives of prophets mentioned by name in the Qur’an. The last prophet Muhammad (pbuh) was also given some mirâcles in different stages of his risalah. As for sīrah literature, the mirâcles of the prophet Muhammad and the handling of this issue by sīrah scholars have always been a controversial issue. As a result of diverse understandings and approaches, different attitudes came out especially when it comes to the mirâcles of the Prophet.

This article deals with the different approaches to the incident of al-mi‘raj which constitutes an important stage of Prophet Muhammad’s risalah by drawing upon prominent works –in terms of presenting their author’s point of view about the issue of mirâcles- among the present sīrah literature in Turkey. Through descriptive and comparative method in this article, the differences between the approaches of several scholars to the incident of al-mi‘raj –about which a lot of disputes arose regarding its time and place- and the probable reasons for this diversity will be discussed. This study also aims to build an opinion about how the mirâcle of al-mi‘raj, one of the most important mirâcles of the Prophet Muhammad (pbuh), is being addressed in sīrah literature.

Key Words: al-Isrā, al-mi‘raj, miracle, prophethood, Sīrah