Erken Dönem Hadîs Literatüründen Hareketle İlk Fukahâ Hakkında Bazı Mülâhazalar


Creative Commons License

Yılmaz R.

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.121-144, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Hadis Tetkikleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.121-144

Özet

Hollandalı şarkiyatçı G. H. A. Juynboll halen Leiden’de yaşamakta olup, Batı’da hadis alanında çalışma yapanların en önde gelenlerindendir. Çalışmalarını isnad merkezli hadîs tetkiklerine yoğunlaştırmıştır. Modern dönem hadîs tartışmalarının başlangıcına ışık tutmaya yönelik The Authenticity of the Tradition Literature: Discussion in Modern Egypt (Leiden: E. J. Brill 1969), hadîs ilminin erken dönemine dair iddialarını ihtiva eden Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith (Cambridge 1983) ve hadîs rivayet ağları üzerine görüşlerini içeren The Encyclopedia of Canonical Hadith (Leiden: E. J. Brill 2007) gibi önemli eserleri yanında, hadîse dair tetkiklerini içeren pek çok makalesi de bulunmaktadır. Hadîs Tetkikleri Dergisi’nin önceki sayılarında da muhtelif makalelerinin çevirileri yayımlanmıştır.