İbn Ebî Hâtim er Râzî ve İlelü l hadîs Adlı Eseri


Creative Commons License

YILMAZ R.

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.45-71, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Hadis Tetkikleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.45-71

Abstract

‘Ilal al-hadīth is a hadīth science which deals with hidden defects in hadīth that are not obvious at first glance, but affect the validity of hadīth. The books written in this field are the best works that demonstrate the meticulousness of hadīth scholars with respect to the knowledge related by the Prophet. Ibn Abī Hātim al-Rāzī’s ‘Ilal al-hadīth has been chosen for this study since it is one of the first books written on ‘Ilal al-hadīth, and is well arranged. This article gives information about Ibn Abī Hātim al-Rāzī’s life, intellectual background, his works, and analyzes his aforementioned work and the scope and method of ‘Ilal al-hadīth. In addition, an analysis of the two most important concepts of the article, mawsūl and mursal, is given in relation to how they were used in the book.

Keywords: Ibn Abī Hātim al-Rāzī, ‘Ilal al-hadīth, Mawsul, Mursal.

İlk bakışta fark edilemeyen; fakat hadisin sıhhatini etkileyen kusurları konu edinen ‘ilelu’l-hadis alanında telif edilen eserler, hadis alimlerinin Hz. Peygamber’e dair bilgi hususundaki titizliklerini en iyi şekilde ortaya koyan çalışmalardır. Bu araştırma için söz konusu alanda kaleme alınan ilk eserlerden birisi ve aynı zamanda tertibinin güzelliği nedeniyle İbn Ebi Hatim er-Razi’nin ‘İlelu’l-hadis’i tercih edildi. Bu makalede hayatı, ilmi kişiliği ve eserlerinden hareketle İbn Ebi Hatim er-Razi tanıtılmakta ve mezkur kitabın muhtevası, metodu incelenmekte, çalışmanın önemli iki kavramı mevsûl ve mürselin ‘İlelu’l-hadis’te nasıl işlendikleri analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İbn Ebi Hatim er-Razi, ‘İlelu’l-hadis, Mevsul, Mursel.