Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

NESFATIN-1 PROTECTS FROM ACUTE PANCREATITIS: ROLE OF MELANOCORTIN RECEPTORS

JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.70, no.6, pp.839-848, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effect of moderate or high intensity exercise on hypothyroid rats exposed to acute stress

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, vol.57, no.12, pp.1711-1720, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Helicobacter pylori prevalence and relation with obesity

INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY, vol.60, no.3, pp.451-452, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

Rating of perceived exertion in cycle ergometer: effect of maximal capacity difference

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.42, no.5, pp.906-912, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Exogenous melatonin delays gastric emptying rate in rats: Role of CCK2 and 5-HT3 receptors

JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.56, no.4, pp.543-553, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Different Exercise Modalities in Alzheimer's Disease

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.7, no.1, pp.27-31, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Obezite Cerrahisi Sonrası Egzersiz Reçetelendirmesi

Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics, vol.1, no.2, pp.71-75, 2015 (Other Refereed National Journals)

Osteoporozda Egzersiz Reçetelendirmesi

Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics, vol.1, no.2, pp.59-65, 2015 (Other Refereed National Journals)

A new method in investigation of obesity-related eating behaviors 'three-factor eating questionnaire'

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.5, no.3, pp.162-169, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kronik hastalıklarda egzersiz

Klinik Gelişim, vol.22, no.1, pp.44-49, 2009 (Other Refereed National Journals)

Spor Fizyolojisinin Klinik Açılımları

Klinik Gelişim, vol.22, no.3, pp.1-4, 2009 (Other Refereed National Journals)

Exercise is a good habit for bowel health

Physiology News, vol.68, pp.21-23, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hayvan deneyleri nasıl yapılmalıdır

İyi Klinik Uygulamalar, vol.5, pp.3-7, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Egzersiz modelleri ve sürdürilebilir egzersiz reçetesi

10. Ulusal Obezite Kongresi, Turkey, 20 - 23 November 2019

Obezitede Kardiyopulmoner Egzersiz Testi

7. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, Turkey, 25 - 26 April 2019

Astaxanthin’s Free-Radical Scavenging Activity in anExperimental Cerulein-Induced Acute Pancreatitis

Turkish Society of Physiological Sciences 44th National Physiology Congress /Acta Physiologica, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.225, pp.14 Creative Commons License

Evidence based exercise precription

EM TRAIN THE TRAINER COURSE, 23 - 24 September 2018

Evidence based exercise prescription

TURKISH COMS’ TEACHING COURSE, 22 September 2018

Alzheimer ve Oksidatif Stres

Alzheimerlı Olmak, Alzheimerlı Hasta ile Yaşamak Sempozyumu, Turkey, 12 May 2017

Psikoljik stres öncesi kafein uygulamasının anksiyete düzeyi ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkileri

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 16. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 May 2016

Obezite tedavisinde egzersiz reçetesinin hazırlanması

7. Ulusal Obezite Kongresi, Turkey, 8 - 11 December 2016

Helicobacter pylori prevalance and relation with obesity

7.Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Tiflis, Georgia, 30 September - 03 October 2015

Protective effect of alpha lipoic acid aerobic or resistance exercise from colitis in passive cigarette smoking young rats

Joint Meeting of the Federationof European PhysiologicalSocieties (FEPS) andthe Baltic Physiological Societies, 26 - 29 August 2015

Anti inflammatory effects of Nesfatin 1 in rats with acetic acid induced colitis role of ghrelin receptors

The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Baltic Physiological Societies, 26 - 29 August 2015

Molecular basis of sinus bradycardia in hypothyroidism

Joint Meeting of the Federationof European PhysiologicalSocieties (FEPS) andthe Baltic Physiological Societies, 26 - 29 August 2015

Kronik aerobik veya rezistans egzersizi yapan pasif içici genç sıçanlarda alfa lipoik asitin kolitten koruyucu etkisi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 15. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015

Kronik Egzersiz ve Sildenafil Ön tedavisinin Akut Stres ve Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Kongresi, Kayseri, Turkey, 2 - 06 September 2014

Books & Book Chapters

Anksiyete Benzeri Davranış Değerlendirme Testleri

in: Deneysel Araştırma Modelleri Uygulama Kitabı, Dilek Özbeyli,Rezzan Gülhan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.337-341, 2020

Egzersiz Modelleri

in: Deneysel Araştırma Modelleri Uygulama Kitabı. , Dilek Özbeyli,Rezzan Gülhan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.319-326, 2020

Ekzokrin Pankreasın, Karaciğerin ve Safranın ve Fonksiyonları

in: İnsan Fizyolojisi, Erdal Ağar, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.511-519, 2020

Stres Modelleri

in: Deneysel Araştırma Modelleri Uygulama Kitabı, Dilek Özbeyli,Rezzan Gülhan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.189-201, 2020

Depresyon Değerlendirme Testleri

in: Deneysel Araştırma Modelleri Uygulama Kitabı, Dilek Özbeyli,Rezzan Gülhan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.343-345, 2020

Kognitif Fonksiyonu Değerlendirme Testleri

in: Deneysel Araştırma Modelleri Uygulama Kitabı. , Dilek Özbeyli,Rezzan Gülhan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.329-336, 2020

Egzersiz Öncesi Değerlendirme ve Egzersiz Testleri

in: Aile Hekimliğinde Egzersiz, Hatice Kurdak, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.7-11, 2020

Egzersiz Reçetesi Düzenlenmesinin Genel Prensipleri

in: Egzersiz Fizyolojisi, Mehmet Ünal, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri. , İstanbul, pp.379-386, 2019

Egzersiz ve Oksidatif Stres

in: Egzersiz Fizyolojisi, Mehmet Ünal, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri , İstanbul, pp.237-251, 2019

Egzersiz ve Oksidan Stres

in: Egzersiz Fizyolojisi, Prof. Dr. Mehmet Ünal, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.237-251, 2019

Alzheimer Hastalığı ve Oksidatif Stres

in: Alzheimer’a Dair Herşey, Mehmet Ünal, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.171-175, 2018

Hücreler ve Dokular.

in: Yüksekokullar İçin Fizyoloji. , Berrak Yeğen, Editor, Yüce Yayım, İstanbul, pp.11-26, 2018

Hücreler ve Dokular

in: Yüksekokullar İçin Fizyoloji, Berrak Yeğen, Editor, Yüce Yayım, İstanbul, pp.11-26, 2017

Lokal Kan Akımının Düzenlenmesi

in: Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji, Yeğen, Berrak Ç, Editor, Güneş Yayınevi, pp.23-25, 2017

Hücreler ve Dokular

in: Yüksekokullar İçin Fizyoloji, Berrak Yeğen, Editor, Yüce Yayım A.Ş., , İstanbul, pp.11-26, 2016

Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz

in: Adolesan Sağlığı: ‘Koruyucu Hekimlik ve Erken Tanı, Çiğdem Apaydın Kaya, Editor, medikal akademi yayıncılık, İstanbul, pp.207-216, 2015 Creative Commons License

Hücreler ve Dokular

in: Yüksekokullar İçin Fizyoloji, Yeğen Berrak , Editor, Yüce Yayım A.Ş, pp.11-26, 2015

Hücreler ve Dokular

in: Yüksekokullar İçin Fizyoloji, Yeğen Berrak, Editor, Yüce Yayın, pp.11-26, 2014

Dokular TarafındanKan Akımının Lokal Kontrolü

in: Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji, , Editor, Nobel Kitabevi, pp.191-200, 2013

Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi.

in: Temel Cerrahi, İskenderSayek, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.1180-1194, 2012

Solunum Sistemi Fizyolojisi

in: Çocuk Göğüs Hastalıkları, Dağlı Elif, Karakoç Fazilet, Editor, Nobel Tıp Yayınevi, pp.13-20, 2007