Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NESFATIN-1 PROTECTS FROM ACUTE PANCREATITIS: ROLE OF MELANOCORTIN RECEPTORS

JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.70, ss.839-848, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of moderate or high intensity exercise on hypothyroid rats exposed to acute stress

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, cilt.57, ss.1711-1720, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of estrogen receptor agonists on pancreaticobiliary duct ligation induced experimental acute pancreatitis.

Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, cilt.68, ss.847-858, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Helicobacter pylori prevalence and relation with obesity

INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY, cilt.60, ss.451-452, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Protective effect of alpha-lipoic acid, aerobic or resistance exercise from colitis in second hand smoke exposed young rats

CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY, cilt.44, ss.62-70, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rating of perceived exertion in cycle ergometer: effect of maximal capacity difference

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.42, ss.906-912, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exogenous melatonin delays gastric emptying rate in rats: Role of CCK2 and 5-HT3 receptors

JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.56, ss.543-553, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Different Exercise Modalities in Alzheimer's Disease

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.7, ss.27-31, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Obezite Cerrahisi Sonrası Egzersiz Reçetelendirmesi

Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics, cilt.1, ss.71-75, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteoporozda Egzersiz Reçetelendirmesi

Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics, cilt.1, ss.59-65, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A new method in investigation of obesity-related eating behaviors 'three-factor eating questionnaire'

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.5, ss.162-169, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kronik hastalıklarda egzersiz

Klinik Gelişim, cilt.22, ss.44-49, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Fizyolojisinin Klinik Açılımları

Klinik Gelişim, cilt.22, ss.1-4, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exercise is a good habit for bowel health

Physiology News, cilt.68, ss.21-23, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayvan deneyleri nasıl yapılmalıdır

İyi Klinik Uygulamalar, cilt.5, ss.3-7, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Egzersiz modelleri ve sürdürilebilir egzersiz reçetesi

10. Ulusal Obezite Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2019

Obezitede Kardiyopulmoner Egzersiz Testi

7. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019

Evidence based exercise precription

EM TRAIN THE TRAINER COURSE, 23 - 24 Eylül 2018

Evidence based exercise prescription

TURKISH COMS’ TEACHING COURSE, 22 Eylül 2018

Alzheimer ve Oksidatif Stres

Alzheimerlı Olmak, Alzheimerlı Hasta ile Yaşamak Sempozyumu, Türkiye, 12 Mayıs 2017

Psikoljik stres öncesi kafein uygulamasının anksiyete düzeyi ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkileri

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 16. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Obezite tedavisinde egzersiz reçetesinin hazırlanması

7. Ulusal Obezite Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2016

Helicobacter pylori prevalance and relation with obesity

7.Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Tiflis, Gürcistan, 30 Eylül - 03 Ekim 2015

Anti inflammatory effects of Nesfatin 1 in rats with acetic acid induced colitis role of ghrelin receptors

The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Baltic Physiological Societies, 26 - 29 Ağustos 2015

Molecular basis of sinus bradycardia in hypothyroidism

Joint Meeting of the Federationof European PhysiologicalSocieties (FEPS) andthe Baltic Physiological Societies, 26 - 29 Ağustos 2015

Protective effect of alpha lipoic acid aerobic or resistance exercise from colitis in passive cigarette smoking young rats

Joint Meeting of the Federationof European PhysiologicalSocieties (FEPS) andthe Baltic Physiological Societies, 26 - 29 Ağustos 2015

Kronik aerobik veya rezistans egzersizi yapan pasif içici genç sıçanlarda alfa lipoik asitin kolitten koruyucu etkisi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 15. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Anksiyete Benzeri Davranış Değerlendirme Testleri

Deneysel Araştırma Modelleri Uygulama Kitabı, Dilek Özbeyli,Rezzan Gülhan, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.337-341, 2020

Egzersiz Modelleri

Deneysel Araştırma Modelleri Uygulama Kitabı. , Dilek Özbeyli,Rezzan Gülhan, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.319-326, 2020

Ekzokrin Pankreasın, Karaciğerin ve Safranın ve Fonksiyonları

İnsan Fizyolojisi, Erdal Ağar, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.511-519, 2020

Stres Modelleri

Deneysel Araştırma Modelleri Uygulama Kitabı, Dilek Özbeyli,Rezzan Gülhan, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.189-201, 2020

Depresyon Değerlendirme Testleri

Deneysel Araştırma Modelleri Uygulama Kitabı, Dilek Özbeyli,Rezzan Gülhan, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.343-345, 2020

Kognitif Fonksiyonu Değerlendirme Testleri

Deneysel Araştırma Modelleri Uygulama Kitabı. , Dilek Özbeyli,Rezzan Gülhan, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.329-336, 2020

Egzersiz Öncesi Değerlendirme ve Egzersiz Testleri

Aile Hekimliğinde Egzersiz, Hatice Kurdak, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.7-11, 2020

Egzersiz ve Oksidatif Stres

Egzersiz Fizyolojisi, Mehmet Ünal, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri , İstanbul, ss.237-251, 2019

Egzersiz Reçetesi Düzenlenmesinin Genel Prensipleri

Egzersiz Fizyolojisi, Mehmet Ünal, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri. , İstanbul, ss.379-386, 2019

Alzheimer Hastalığı ve Oksidatif Stres

Alzheimer’a Dair Herşey, Mehmet Ünal, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.171-175, 2018

Hücreler ve Dokular.

Yüksekokullar İçin Fizyoloji. , Berrak Yeğen, Editör, Yüce Yayım, İstanbul, ss.11-26, 2018

Hücreler ve Dokular

Yüksekokullar İçin Fizyoloji, Berrak Yeğen, Editör, Yüce Yayım, İstanbul, ss.11-26, 2017

Lokal Kan Akımının Düzenlenmesi

Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji, Yeğen, Berrak Ç, Editör, Güneş Yayınevi, ss.23-25, 2017

Hücreler ve Dokular

Yüksekokullar İçin Fizyoloji, Berrak Yeğen, Editör, Yüce Yayım A.Ş., , İstanbul, ss.11-26, 2016

Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz

Adolesan Sağlığı: ‘Koruyucu Hekimlik ve Erken Tanı, Çiğdem Apaydın Kaya, Editör, medikal akademi yayıncılık, İstanbul, ss.207-216, 2015 Creative Commons License

Hücreler ve Dokular

Yüksekokullar İçin Fizyoloji, Yeğen Berrak , Editör, Yüce Yayım A.Ş, ss.11-26, 2015

Hücreler ve Dokular

Yüksekokullar İçin Fizyoloji, Yeğen Berrak, Editör, Yüce Yayın, ss.11-26, 2014

Dokular TarafındanKan Akımının Lokal Kontrolü

Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji, , Editör, Nobel Kitabevi, ss.191-200, 2013

Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi.

Temel Cerrahi, İskenderSayek, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.1180-1194, 2012

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Çocuk Göğüs Hastalıkları, Dağlı Elif, Karakoç Fazilet, Editör, Nobel Tıp Yayınevi, ss.13-20, 2007