Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Science Fiction as an Instructional Strategy: Foundations, Procedures, and Results for Pre-service Teachers

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, vol.1, pp.1-23, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Determination of high school students’ chemistry knowledge on liquids via multiple represantations

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.250-273, 2021 (National Refreed University Journal)

INVESTIGATION OF 2018 HIGH SCHOOL CHEMISTRY CURRICULUM IN TERMS OF SCIENCE HIGH SCHOOLS AND OTHER HIGH SCHOOL TYPES

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, no.1, pp.84-124, 2021 (National Refreed University Journal)

Prospective Teachers' Views and Metaphors about Scientists and Their Scientific Methods

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.46, pp.88-107, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Prospective teachers and secondary students’ ideas on global environmental issues: Contradictions -Similarities

International Journal of Learning and Teaching, vol.10, pp.13-21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prospective Chemistry and Science Teachers' Views and Metaphors about Chemistry and Chemical Studies

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.71, pp.119-136, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kimya Öğretmen Adaylarının Bilime ve Sözde Bilime İlişkin Görüşlerinin Geliştirilmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Prospective Chemistry And Science Teachers Metaphoric Perceptions Of Science

The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilimin Doğası Alanında 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi

International Eurasion Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.462-463 Sustainable Development

Historical Science Stories by Preservice Teachers: How Do They Reflect their Views of Nature of Science?

The 14th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2021), Braga, Portugal, 30 August - 03 September 2021

Chemical Literacy Levels Of Pre-Service Science Teachers

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi’, 19 - 22 November 2020, pp.330-331 Sustainable Development

Fen Eğitimi Aracılığıyla COVID-19 Pandemisini Anlamak

VIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 10 - 13 September 2020, pp.528-529 Sustainable Development

Güncellenen ortaöğretim kimya dersi öğretim programlarının lise türleri açısından incelenmesi

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 4 - 06 October 2018

Examination of Prospective Chemistry Teachers’ Views of Science and Scientists

International Conference on Science and Education, 26 - 29 October 2017

Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimde Gözlem ve Çıkarımlar Hakkındaki Görüşlerinin Geliştirilmesi

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 May 2017

Kimya Öğretmen Adaylarına Bilimin Doğası Öğretimi Doğrudan Yansıtıcı Yaklaşımın Etkisi

XI. Ulusal Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 18 July 2014

Books & Book Chapters