Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rızâyî-i Vânî (ö. XVII yy.?) Mecmû’ası ve Haylî (ö. 1040/1630-31)’nin Mavrav Hicviyyesi

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.24, sa.24, ss.195-219, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

XV. yy. Şairi Tâli’î’nin Mısır Kasidesi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, cilt.40, ss.451-468, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi Divanı’nda Yer Alan Devriyyeler

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sa.20, ss.145-244, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gemici Dili ile Kılıç Ali Paşa Hicviyyesi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/The Journal of Turkish Cultural Studies, cilt.37, ss.137-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Azmî-zâde Hâletî nin Derviş Paşa Hicviyyesi Hadd-i Mestân

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sa.15, ss.133-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kutadgu Bilig’de Türk Devlet Anlayışı

Düşünce Dergisi, ss.34-40, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Seydî Ali Reis (Kâtibî) Dîvânı

VIII. Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2019, ss.306-325 Creative Commons License

Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar’ın Kaybolmuş Yapıları

X. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, cilt.10, ss.245-308 Creative Commons License

Mehmed Münîb Ayıntâbî ve Âsârü’l-Hikem fi Nakşi’l-Kadem Adlı Eseri

Mukaddes Emanetler Işığında Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 07 Mayıs 2017, ss.88-102 Creative Commons License

Konevî Düşüncesinin Türk Edebiyatına Yansıması Olarak Devriyye Nazım Türü

III. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu, Konya, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2018, ss.454-477 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

XV. yy. Şairi Tâli'î'nin Mısır Kasidesi

Sâhib-Kırân-ı Zaman Yavuz Sultan Selîm Han, Öztoprak, Nihat, Hut, Davut, Demir Uğur, Ay, Ümran, Editör, Kocav Akademi Kitapları, İstanbul, ss.489-505, 2021

İlhâmî Sultan III. Selim

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2020 Creative Commons License

Destursuz Bağa Girenler

Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2019

Üç Tarz-ı Siyaset

Yeditepe, İstanbul, 2019

Kızıl Elma

Yeditepe, İstanbul, 2018 Creative Commons License

Bu Vatan Kimin

Yeditepe , İstanbul, 2018 Creative Commons License

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.271-271, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss., 2013