General Information

Biography

23 Haziran 1986 tarihinde Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu, Gaziantep Altmışıncı Yıl İlköğretim Okulu, Ağrı-Doğubeyazıt Atatürk İlköğretim Okulu ve İstanbul-Bağcılar Yıldıztepe İlköğretim Okulu’nda okudu. Liseyi ise Dede Korkut Anadolu Lisesi’nde bitirdi. 2004 yılında girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı tezli yüksek lisans programına kabul edildi. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı araştırma görevlisi oldu. Haziran 2011’de ise “Lâzikî-zâde Feyzullah Nâfiz Efendi (öl. 1181/1767)’nin Türkî Letâ'ifü’l-Hayâl Adlı Eseri [1b-81a] (İnceleme-Metin)” adlı teziyle Yüksek Lisans öğretimini tamamladı. 2014-2015 öğretim yılında bir süre Cezayir Emir Abdelkader University’de misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. 2016 yılında Türk Edebiyatında Manzum Devriyye adlı çalışması ile doktora öğrenimini tamamladı.

Araştırma Görevlisi olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi’nde 2019 yılında Dr. Öğr. Üyesi oldu. Halen mezkur üniversitede görevine devam etmekte olan yazarın uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca yine Uluslararası sempozyumlarda bildiriler sunmuş ve bunlar yayımlanmıştır. 2018 yılında doktora tezi, Türk Edebiyatında Manzum Devriyye adı ile yayımlanmıştır. Akademisyenin makale çalışmaları yanında 15. yy. Şairi Tâli’î ve Türkçe Divânı ile Seydî Ali Reis (Kâtibî) Dîvânı adlı çalışmaları devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Institutional Information

Unit
Faculty of Arts and Sciences
Department
Turkish Language and Literature
Program
Department of Ancient Turkish Literature

Contact

Email
nusret.gedik@marmara.edu.tr
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/nusret.gedik
Office
A127
Address
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Kat Göztepe/Kadıköy