İlhâmî Sultan III. Selim


Creative Commons License

Gedik N.

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2020

  • Yayın Türü: Kitap / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: İdeal Kültür Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Osmanlı hanedanı mensupları yüzyıllar boyunca Türk milletini yönetmiş bir sülale olarak yorucu devlet işleri yanında şiir ve edebiyatla da meşgul olmuştur. Başta padişahlar olmak üzere hanedan mensuplarının kaleme aldığı şiirler onların idareci kimliklerinden ziyade farklı yönlerinin de olduğunu göstermekte, adeta gönül dünyalarına kapı aralamaktadır. Elinizdeki kitap Osmanlı Devleti'nin 28. padişahı olarak İlhâmî mahlasıyla şiirler yazan III. Selim'i bu yönüyle ele almaktadır. Divan sahibi bir padişah olarak III. Selim'in hayatı, edebi kişiliği ve şiirlerinden seçkilerin yer aldığı çalışmada sultanın 42 şiir ile 7 seçme beytine yer verilmiş, şiirler günümüz Türkçesine aktarılarak genel değerlendirmeleri yapılmıştır. Çalışmamız özellikle şiir ve şarkılarıyla Türk kültür hayatına büyük katkılar sunmuş padişahımızı yeni nesillere
tekraren hatırlatmayı amaçlamaktadır.