Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2016 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Türk Edebiyatında Manzum Devriyye

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr)

 • 2011 Yüksek Lisans

  Lâzikî-zâde Feyzullah Nâfiz Efendi (Öl. 1181/1767)'nin Türkî Letâ'ifü'l-Hayâl adlı eseri [1b-81a] (İnceleme-Metin)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce