Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 Klâsik Türk Edebiyatı Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Kutadgu Bilig'in Yusuf Has Hacib Tarafından Yazılışının 950. Yıl Dönümü

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Doğumunun 650. yılında İmameddin Nesimi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Davetli Konuşmalar

 • Kasım 2020 Şair Padişahlar

  Çalıştay

  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2019 Orhan Şaik Gökyay'ın Kitaplarının Yeniden Yayımı Üzerine

  Konferans

  Üsküdar Belediyesi-Yeditepe Yayınevi/Vefatının 25. Yılında Orhan Şaik Gökyay, Türkiye

 • Aralık 2019 Neden Tekrar Orhan Şaik Gökyay

  Konferans

  Bursa Büyükşehir Belediyesi/Vatan Şairi Orhan Şaik Gökyay, Türkiye

 • Mayıs 2019 Kutadgu Bilig'in Yusuf Has Hacib Tarafından Yazılışının 950. Yılı

  Konferans

  Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Türkiye

 • Mart 2019 Seyyid Nesimî'nin Tasavvufî Görüşlerine Dair

  Konferans

  Türk Edebiyatı Vakfı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türkiye