Publications & Works

Articles Published in Other Journals

FARS EDEBİYATINDAN BİR DEVRİYYE ÖRNEĞİ: URÛCİYYE-İ ŞEYH ÂZERÎ

e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), vol.13, no.2, pp.810-844, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Compilation of Rızayi Vani (d. in 17th Century) and Hayli’s (d. 1040/1630-31) Satire of Mavrav

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.24, no.24, pp.195-219, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

15th Century Poet Tali’i’s Egypt Qasıda

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, vol.40, pp.451-468, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Devriyyes of Oglan Sheikh İbrâhim Efendi in His Divan

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.20, pp.145-244, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Satire of Kılıç Ali PaşaWith a Sailor’s Tongue

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/The Journal of Turkish Cultural Studies, vol.37, pp.137-176, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Azmi-zade Haleti's Satire About Derviş Paşa: Hadd-i Mestan

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.133-166, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Kutadgu Bilig’de Türk Devlet Anlayışı

Düşünce Dergisi, pp.34-40, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Döneminde Hazırlanan Lügatlarda Üsküdar

XI. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 October 2021

Yûnus Emre'nin Şiirlerinde Ölümün İki Yüzü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yunus Emre Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 04 June 2021

İy Bana Eyü Diyen Benem Kamudan Kemter: Yûnus Emre'nin Şiirlerine Kendini Tenkit

Marmara Türklük Araştırmaları Sempozyumu I: Türkistan'dan Balkanlara Türk Sufizmi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 May 2021

Seydî Ali Reis (Kâtibî) Dîvânı

VIII. Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2019, pp.306-325 Creative Commons License

Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar’ın Kaybolmuş Yapıları

X. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2018, vol.10, pp.245-308 Creative Commons License

Mehmed Münîb Ayıntâbî ve Âsârü’l-Hikem fi Nakşi’l-Kadem Adlı Eseri

Mukaddes Emanetler Işığında Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 May 2017, pp.88-102 Creative Commons License

Devriyye Lyric Style as The Reflection of Konevi Thought To Turkish Literature

III. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu, Konya, Turkey, 19 - 20 October 2018, pp.454-477 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Ferah-Cerbe Fetihnâmesi

Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2021

Sultan I. Abdülhamit

in: Osman Bey'den Sultan Vahdettin'e, Öztoprak, Nihat, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.331-341, 2021

Şehzade Mehmet

in: Osman Bey'den Sultan Vahdettin'e, Öztoprak, Nihat, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.289-293, 2021

XV. yy. Şairi Tâli'î'nin Mısır Kasidesi

in: Sâhib-Kırân-ı Zaman Yavuz Sultan Selîm Han, Öztoprak, Nihat, Hut, Davut, Demir Uğur, Ay, Ümran, Editor, Kocav Akademi Kitapları, İstanbul, pp.489-505, 2021

Reşâd (Sultan V. Mehmet)

in: Osman Bey'den Sultan Vahdettin'e, Öztoprak, Nihat, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.381-387, 2021

Sultan Abdülaziz

in: Osman Bey'den Vahdettin'e, Öztoprak, Nihat, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.374-379, 2021

İy Bana Eyü Diyen Benem Kamudan Kemter: Yûnus Emre’nin Şiirlerinde Kendini Tenkit

in: Türkistan'dan Balkanlara Türk Sufizmi, Alışık, Gülşen Seyhan, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.289-302, 2021

İlhâmî Sultan III. Selim

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2020 Creative Commons License

Destursuz Bağa Girenler

Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2019

Üç Tarz-ı Siyaset

Yeditepe, İstanbul, 2019

Kızıl Elma

Yeditepe, İstanbul, 2018 Creative Commons License

Bu Vatan Kimin

Yeditepe , İstanbul, 2018 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.271-271, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2013