Assoc. Prof.

MERVE KOÇOĞLU SAZKAYA


Faculty of Business Administration

Business Administration

Department of Management and Organization

Education Information

2007 - 2012

2007 - 2012

Doctorate

Istanbul University, Turkey

2005 - 2007

2005 - 2007

Postgraduate

Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Department Of Business Administration, Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Undergraduate Minor

Yeditepe University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

2000 - 2005

2000 - 2005

Undergraduate

Yeditepe University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization, Human Resources Management, Management of Enterprises, Management and Manager Development, Science of Strategy, Entrepreneurship and Innovation Management

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration

2008 - 2013

2008 - 2013

Research Assistant

Yeditepe University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İşletmeye Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma

Undergraduate

Undergraduate

İşletmeye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İşletme ve Toplum

Postgraduate

Postgraduate

İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Postgraduate

Postgraduate

İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Postgraduate

Postgraduate

Çokuluslu Şirket Stratejileri

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim ve Liderlik

Postgraduate

Postgraduate

Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri

Postgraduate

Postgraduate

Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

İşletme ve Toplum

Undergraduate

Undergraduate

İşletme ve Toplum

Undergraduate

Undergraduate

İşletme ve Toplum

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Duygusal Emek ile İş Stresi İlişkisinin İncelenmesi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

YILDIZ H., KOÇOĞLU SAZKAYA M.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.8, no.1, pp.29-50, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Çağrı Merkezi Sektöründe Bir Araştırma

TÜRKÖZÜ Ö., KOÇOĞLU SAZKAYA M.

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, pp.399-424, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

A Research on The Effects of Leader Member Exchange on Organizational Citizenship Behavior

LATIFI N., KOÇOĞLU SAZKAYA M.

"İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.22, no.2, pp.63-90, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma1

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , Terzi C.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.1, pp.129-143, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Algılanan Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Aracılık Rölü Üzerine Bir Araştırma

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , Tolunay Kuscu A., Vatansever Durmaz B.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.4, pp.160-172, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

MESLEKİ PRESTİJİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KOLEKTİF ŞÜKRANIN ARACILIK ROLÜ: ULAŞIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , HABİP E.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.15, pp.834-857, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi

KORKMAZ A. K. , KOÇOĞLU SAZKAYA M.

Eurasian Research in Sport Science, vol.3, pp.57-74, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

The Mediating Role of Employee Loyalty Between Employee Empowerment and Employee Innovative Behavior: A Study From Teknopark Istanbul

DEDE Y. E. , KOÇOĞLU SAZKAYA M.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.55-82, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İş Yaşamında Yalnızlık Üzerine Etkisinin İncelenmesi

PARLAK Ö., KOÇOĞLU SAZKAYA M.

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), vol.8, pp.149-165, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Bireylerin Örgüt Kültürü Algıları ve Kontrol Odağı İlişkisinin Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi

KOÇOĞLU SAZKAYA M.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, pp.116-135, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

A Study on Consumers’ Adoption and Behavioural Intention towards Innovative Banking Products

GÜNDEŞ F., KOÇOĞLU SAZKAYA M.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.101-130, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Cynicism as a Mediator of Relations between Job Stress and Work Alienation A Study from a Developing Country Turkey

KOÇOĞLU SAZKAYA M.

GLOBAL BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.6, pp.24-36, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

İşkoliklik İle İş Yaşam Dengesi Arasındaki İlişkide Kişilik Özelliklerinin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , PEKDEMİR I.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, pp.309-338, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

The Mediating Role of Workload on the Relationship between Leader Member Exchange LMX and Job Satisfaction

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , ÇETİN GÜRKAN G., AKTAŞ H.

CANADIAN SOCIAL SCIENCE, vol.10, pp.41-48, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Birey Örgüt Uyumunun Açıkça Konuşma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü Mba Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

PEKDEMİR I., KOÇOĞLU SAZKAYA M. , ÇETİN GÜRKAN G.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM DERGİSİ, vol.24, pp.83-104, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Assessing Entrepreneurial Intentions of University Students A Comparative Study of Two Different Cultures Turkey and Pakistani

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , Masood Ul H.

EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, vol.5, pp.243-252, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

2019

2019

Dijital Sürdürülebilirlik

KOÇOĞLU SAZKAYA M.

in: İşletmelerin Kaçınılmaz Yolculuğu Dijital Dönüşüm, Prof.. Dr. Işıl Mendeş Pekdemir, Editor, Beta, İstanbul, pp.259-288, 2019

2017

2017

Sürdürülebilirlik Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , YAŞLIOĞLU M. M. , DÖNMEZ POLAT D., AKTAŞ H., ÇETİN GÜRKAN G., TURAN A., et al.

in: İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri, Prof. Dr. Işıl Mendeş Pekdemir, Editor, Beta, İstanbul, pp.179-207, 2017 Sustainable Development

2017

2017

İK Stratejisini Hayata Geçirmek

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , AKTAŞ H., ORDUN G., GÜROL Y. D. , YILDIZ S., ÇETİN GÜRKAN G., et al.

in: Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı, Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.84-92, 2017

2017

2017

21. Yüzyıl İş Gücü

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , ORDUN G., KUNDAY Ö., AKDAĞ AYCİBİN S. F. , YILDIZ B., YILDIZ H., et al.

in: 21. YÜZYIL İŞGÜCÜ ADANMIŞLIĞI İÇİN UYGULAMALAR: Değişen İş Yerinde Yetenek Yönetiminin Zorlukları, DOÇ. DR. ÖZLEM KUNDAY, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.39-58, 2017 Sustainable Development

2015

2015

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBING)

KOÇOĞLU SAZKAYA M.

in: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR, Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Doç. Dr. Şule Aydın Tükeltürk, Yrd. Doç. Dr. Güney Çetin Gürkan, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.97-111, 2015

Scientific Refereeing

December 2019

December 2019

İstanbul Management Journal

Other Indexed Journal

March 2019

March 2019

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi

Other Indexed Journal

December 2015

December 2015

Business and Management Studies: An International Journal

Other Indexed Journal

December 2015

December 2015

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

December 2015

December 2015

Kafkas İİBF dergisi

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Kasım 2017

Kasım 2017

V. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ

Scientific Congress

Koçoğlu Sazkaya M.
Antalya, Turkey


Edit Congress and Symposium Activities

2019

2019

27. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ

Working Group

Antalya-Turkey

Invited Talks

December 2019

December 2019

Tübitak Bilim Söyleşileri: Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdürülebilirlik Çerçevesinde İşletmeleri Rolü

Conference

Adana Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi-Turkey

December 2019

December 2019

Tübitak Bilim Söyleşileri: Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdürülebilirlik Çerçevesinde İşletmeleri Rolü

Conference

Şehir Mahir Ayabak İmam Hatip Ortaokulu -Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

October-2020

October 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

October-2020

October 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Yeditepe Üniversitesi