Doç.Dr.

MERVE KOÇOĞLU SAZKAYA


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2012

2007 - 2012

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

2005 - 2007

2005 - 2007

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Lisans Yandal

Yeditepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

2000 - 2005

2000 - 2005

Lisans

Yeditepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim ve Yönetici Geliştirme, Strateji Bilimi, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2008 - 2013

2008 - 2013

Araştırma Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İşletmeye Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma

Lisans

Lisans

İşletmeye Giriş

Lisans

Lisans

İşletme ve Toplum

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çokuluslu Şirket Stratejileri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetim ve Liderlik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Lisans

Lisans

İşletme ve Toplum

Lisans

Lisans

İşletme ve Toplum

Lisans

Lisans

İşletme ve Toplum

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Duygusal Emek ile İş Stresi İlişkisinin İncelenmesi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

YILDIZ H., KOÇOĞLU SAZKAYA M.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.8, sa.1, ss.29-50, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Çağrı Merkezi Sektöründe Bir Araştırma

TÜRKÖZÜ Ö., KOÇOĞLU SAZKAYA M.

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.399-424, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

A Research on The Effects of Leader Member Exchange on Organizational Citizenship Behavior

LATIFI N., KOÇOĞLU SAZKAYA M.

"İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.63-90, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hekimlere Yönelik Bir Araştırma1

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , Terzi C.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.129-143, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Algılanan Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Aracılık Rölü Üzerine Bir Araştırma

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , Tolunay Kuscu A., Vatansever Durmaz B.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.160-172, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

MESLEKİ PRESTİJİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KOLEKTİF ŞÜKRANIN ARACILIK ROLÜ: ULAŞIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , HABİP E.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.15, ss.834-857, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi

KORKMAZ A. K. , KOÇOĞLU SAZKAYA M.

Eurasian Research in Sport Science, cilt.3, ss.57-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The Mediating Role of Employee Loyalty Between Employee Empowerment and Employee Innovative Behavior: A Study From Teknopark Istanbul

DEDE Y. E. , KOÇOĞLU SAZKAYA M.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.55-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İş Yaşamında Yalnızlık Üzerine Etkisinin İncelenmesi

PARLAK Ö., KOÇOĞLU SAZKAYA M.

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), cilt.8, ss.149-165, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Bireylerin Örgüt Kültürü Algıları ve Kontrol Odağı İlişkisinin Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi

KOÇOĞLU SAZKAYA M.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.116-135, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

A Study on Consumers’ Adoption and Behavioural Intention towards Innovative Banking Products

GÜNDEŞ F., KOÇOĞLU SAZKAYA M.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.101-130, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Cynicism as a Mediator of Relations between Job Stress and Work Alienation A Study from a Developing Country Turkey

KOÇOĞLU SAZKAYA M.

GLOBAL BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH: AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.6, ss.24-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İşkoliklik İle İş Yaşam Dengesi Arasındaki İlişkide Kişilik Özelliklerinin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , PEKDEMİR I.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.14, ss.309-338, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Birey Örgüt Uyumunun Açıkça Konuşma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü Mba Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

PEKDEMİR I., KOÇOĞLU SAZKAYA M. , ÇETİN GÜRKAN G.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM DERGİSİ, cilt.24, ss.83-104, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Assessing Entrepreneurial Intentions of University Students A Comparative Study of Two Different Cultures Turkey and Pakistani

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , Masood Ul H.

EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, cilt.5, ss.243-252, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Dijital Sürdürülebilirlik

KOÇOĞLU SAZKAYA M.

İşletmelerin Kaçınılmaz Yolculuğu Dijital Dönüşüm, Prof.. Dr. Işıl Mendeş Pekdemir, Editör, Beta, İstanbul, ss.259-288, 2019

2017

2017

Sürdürülebilirlik Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , YAŞLIOĞLU M. M. , DÖNMEZ POLAT D., AKTAŞ H., ÇETİN GÜRKAN G., TURAN A., et al.

İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri, Prof. Dr. Işıl Mendeş Pekdemir, Editör, Beta, İstanbul, ss.179-207, 2017

2017

2017

İK Stratejisini Hayata Geçirmek

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , AKTAŞ H., ORDUN G., GÜROL Y. D. , YILDIZ S., ÇETİN GÜRKAN G., et al.

Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı, Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.84-92, 2017

2017

2017

21. Yüzyıl İş Gücü

KOÇOĞLU SAZKAYA M. , ORDUN G., KUNDAY Ö., AKDAĞ AYCİBİN S. F. , YILDIZ B., YILDIZ H., et al.

21. YÜZYIL İŞGÜCÜ ADANMIŞLIĞI İÇİN UYGULAMALAR: Değişen İş Yerinde Yetenek Yönetiminin Zorlukları, DOÇ. DR. ÖZLEM KUNDAY, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, ss.39-58, 2017

2015

2015

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBING)

KOÇOĞLU SAZKAYA M.

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR, Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Doç. Dr. Şule Aydın Tükeltürk, Yrd. Doç. Dr. Güney Çetin Gürkan, Editör, DETAY YAYINCILIK, Ankara, ss.97-111, 2015

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2019

Aralık 2019

İstanbul Management Journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Business and Management Studies: An International Journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Kafkas İİBF dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2017

Kasım 2017

V. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koçoğlu Sazkaya M.
Antalya, Türkiye


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

27. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Aralık 2019

Aralık 2019

Tübitak Bilim Söyleşileri: Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdürülebilirlik Çerçevesinde İşletmeleri Rolü

Konferans

Adana Çukurova Toroslar Anadolu Lisesi-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

Tübitak Bilim Söyleşileri: Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdürülebilirlik Çerçevesinde İşletmeleri Rolü

Konferans

Şehir Mahir Ayabak İmam Hatip Ortaokulu -Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2020

Ekim 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2020

Ekim 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yeditepe Üniversitesi